WordPerfect 2000 med hendige detaljer

Corel-sjef Michael Cowpland høstet applaus på LinuxWorld da han sa at hver fjerde WordPerfect-bruker har gått over fra Microsoft. Ytelse, stabilitet og hendige detaljer skal gjøre andelen enda større for selskapets neste tekstbehandler.

Corel-sjef Michael Cowpland høstet applaus på LinuxWorld da han sa at hver fjerde WordPerfect-bruker har gått over fra Microsoft. Ytelse, stabilitet og hendige detaljer skal gjøre andelen enda større for selskapets neste tekstbehandler.

Det første Lisbeth Hansen understreker når hun demonstrerer produktet i en sen beta-utgave, er at det ikke er gjort endringer på filformatet siden versjon 6. Dessuten kan oppgraderingen som ventes seinere i år lese og lagre i over 60 filformater, blant dem alle de enda eldre WordPerfect-formatene, alle Lotus-formatene (fra Ami til WordPro) og alle Microsoft-formatene. Ikke alle konverteringene installeres automatisk. For sære formater må man ty til alternativer gjennom "Custom Install".

Blant de mer interessante lagringsformatene er Acrobat-formatet pdf, et utbredt format for formidling av dokumenter på Web, som særlig er brukt når man har et stort antall illustrasjoner, eller ønsker å bevare en bestemt layout. Dessverre er pdf-alternativet begrenset til lagring. Corel vil legge Adobe Acrobat Reader på CD-en til WordPerfect 2000.

Du kan også velge å arbeide i XML, og gjøre dokumentet direkte web-publiserbart.

Et annet hensyn Corel er opptatt av, er det store antall brukere som har gamle versjoner av WordPerfect "i fingrene", og som følgelig heller tyr til kjente kombinasjoner av funksjonstaster og Alt, Shift og Ctrl framfor å lære seg musgrep og Windows-konforme kommandoer. Derfor er det gitt adgang til å velge "gamle tastaturer" når man tilrettelegger WordPerfect for personlig bruk.

Valg av fonter og andre formateringer aktiviserer en egenskap kalt "realtime preview", eller forhåndsvisning i sanntid. Det betyr at du alltid får opp et lite Windows som viser hvordan fonten ser ut, før du fastsetter valget, og før valgvinduet blir borte. Denne egenskapen skal gjelde for andre programmer i WordPerfect Office 2000-pakken, blant dem regnearket Quattro Pro og presentasjonsprogrammet Presentations.

Alle tekstbehandlere lar deg hoppe fra side til side. Corel har utvidet dette med en egenskap som lar deg hoppe fra tabell til tabell i et dokument. Egenskapen gjør at du alltid får neste tabell pent og leselig plassert øverst i lesevinduet.

WordPerfect 8 hadde en funksjon kalt "fit to page" eller "tilpass siden". Denne er utvidet i WordPerfect 2000 til ikke bare å gjelde et helt dokument, men også markerte blokker innen et dokument. Meningen er å bruke funksjonen når du har elementer som absolutt må være på samme side. Funksjonen sparer deg for en rekke forsøk med marger, fontstørrelse, linjeavstand og så videre. Du velger selv hvilke parametre funksjonen får lov til å påvirke - sidemarger, topp- og bunnmarger, fontstørrelse og linjeavstand. Deretter sørger funksjonen for at den markerte blokken - med tekst, grafikk og tabeller - tilpasses best mulig.

Corel har allerede utviklet en egen språkmodul til WordPerfect, med stavesjekk for et trettitalls språk, og grammatikksjekk for seks (norsk er ikke blant disse). Denne modulen vil også gjelde for WordPerfect 2000. Virkningen er enkel: Du velger hvilke språk du vil nytte fra CD-en, og ordlistene installeres. Har du et flerspråklig dokument, tilordner du dokumentet det hovedspråket som er brukt, mens avsnittene på andre språk tilordnes disse. Når du kontrollerer stavingen i dokumentet, bruker WordPerfect den ordlisten som hører til avsnittet. For å gjøre tilordningen enklere, kan du legge egenskapen språk inn i en avsnittsstil, for eksempel "sitat spansk", "brødtekst portugisisk" og så videre. Prinsippet er det samme som i Microsoft Word. Fordelen med Corel er at alle språk tilbys enkelt tilgjengelig på en og samme CD.

En siste detalj er verdt å nevne. WordPerfect 2000 vil la deg legge opp en personlig utklippstavle av elementer - grafikk eller tekst - som du bruker hyppig i dokumentarbeidet. Klippene kan fordeles på kategorier etter ønske.

Ellers lover Lisbeth Hansen at euro-symbolet skal legges inn i alle fontene på distribusjons-CD-en.

Til toppen