WordPerfect med kraftig vekst i det offentlige

Corel opplever en kraftig vekst i utbredelsen av selskapets tekstbehandlingsprogram. Ikke minst økt salg til de amerikanske myndighetene trekker opp.

Et av Corels største problemer er at brukere av tekstbehandlingsprogrammer ofte er trofaste mot det første tekstbehandlingsprogrammet de møter. Og siden de fleste nye datamaskinbrukere møter MS Word først - rett og slett

fordi denne tekstbehandleren er mest utbredt - vil mange aldri gå over til WordPerfect, samme hvor bra denne programvaren måtte være.

I denne sammenhengen er Corels tilbud til Linux-brukerne en fornuftig strategi. Ved å gi bort en nesten komplett utgave av WordPerfect til alle Linux-brukere som måtte ønske det, oppnår selskapet at en stor gruppe mennesker lærer seg programmet å kjenne.

Ifølge The Register har over én million Linux-brukere lastet ned tekstbehandleren fra Internett. Dette er mange, med tanke på at installasjonsfilen er på 23,6 MB. Det er blitt observert opptil 70.000 nedlastinger per uke.

Corel kjører nå også en amnestikampanje hvor brukere som har uregistrerte utgaver av WordPerfect 5 til 7 kan registrere produktene for 30 dollar uten at spørsmål blir stilt. Spesielt innen offentlig forvaltning i USA er dette tilbudet blitt hyppig benyttet. Ifølge The Register ble myndighetene i fjor høst beordret til å registrere all programvare som den hadde i besittelse.

Med tiltak som dette har også utbredelsen av WordPerfect økt betydelig. Ikke minst innen offentlig forvaltning i USA er andelen WP-brukere betydelig. Corel viser til tall fra PC Data hvor det hevdes at 40 prosent av brukerne i de føderale myndighetene og 53 prosent av brukerne i de statlige og lokale myndighetene i dag bruker WordPerfect.

Ifølge The Register avviser Microsoft slike påstander, men selskapet har ikke fremlagt uavhengige tall som bekrefter det motsatte. Samtidig støtter tall fra salgskanalen Corels påstander, hvor de kommer frem at selskapet har oppnådd en vekst på 60 prosent i det føderale markedet de siste seks månedene. Ifølge The Register gjør WP de bra i dette markedet fordi Corels priser og lisensbetingelser er betydelig hyggeligere enn Microsoft sine.

Corel hevder at det til sammen var 22 millioner WordPerfect-brukere i verden i slutten av 1998.