World Access kjøper NETnet-eier

Det Nasdaq-registrerte teleselskapet World Access kjøper Long Distance International (LDI) for vel 1,5 milliarder kroner.

Det Nasdaq-registrerte teleselskapet World Access kjøper Long Distance International (LDI) for vel 1,5 milliarder kroner.

WorldAccess fusjonerte nylig med Facilicom International for nesten seks milliarder kroner inkludert 2,4 milliarder i gjeld, og er med kjøpet av LDI representert i USA og 13 europeiske markeder.

- Dette er en utvidelse av våre planer om å tilby teletjenester i Europa, heter det i en uttalelse fra selskapet.

Det samlede selskapet vil etter dette selge teletjenester til 20.000 bedriftskunder, og ventes å omsette for vel 800 millioner kroner. Oppkjøpet av LDI skjer med aksjer i World Access.

World Access hjalp LDI for to måneder siden med likviditeten ved å skyte inn ti millioner dollar som en mellomfinansiering mens partene sluttførte forhandlingene om det som har blitt en fusjon.

LDI har lenge slitt med økonomiske problemer. Selskapets halvårsrapport viste at pengene var i ferd med å renne ut av selskapet etter et tap første halvår på 78 millioner dollar av en omsetning på 65 millioner dollar.

Med mellomfinansieringen unngikk LDI også en ydmykende konkursbehandling etter amerikansk konkurslovgivning.

LDI opererer under NETnet-navnet i Europa, noe også World Access vil gjøre.

Til toppen