World Online vil erobre Norge

Bevæpnet med penger fra børsintroduksjonen i vår vil World Online bli en av de ledende ISP'ene i Norge. Og det helst i løpet av halvannet år.

Men et godt salgsargument for World Online skal også Trond Kirkvaag bli. Han er tildelt rollen som selskapets kunde nummer en og er sentral i TV-reklame som er en del av en kampanje som koster så mange millioner kroner at sjefen for World Online i Norge, Svend-Erik Jensen, ikke ville si hvor mange. Jensen er samtidig leder av World Onlines danske virksomhet, som kommer i tillegg til lignende virksomhet i 13 land, med 2,2 millioner kunder.

Han legger opp til en aggressiv kampanje i Norge der målet er å ta kunder fra eksisterende aktører i markedet, og sa da han presenterte selskapet i Norge onsdag at selskapet både skal være konkurransedyktig og tilby kvalitetstjenester.

Operasjonssjef i World Onlines nederlandske morselskap, Peter Randall, er slett ikke redd for at det blir overetablering på markedet, og viser til at det i Storbritannia finnes over 500 ISP'er. Han mener Norge, tross lav befolkning, har tatt i bruk så teknisk avanserte tjenester at bare dette alene er nok til å være representert i landet, vel vitende om at slike løsninger kan eksporteres til mer befolkningsrike europeiske land når Internett-penetrasjonen øker.

- Vi har dessuten 2,5 milliarder euro (vel 20 milliarder kroner) liggende fra børsintroduksjonen i vår, penger som gjør at vi kan holde oss flytende i lang tid framover. men viktigst er at vi har 2000 medarbeidere i World Online.

31 av disse jobber for tiden i Norge, og antallet ventes å øke med aktivitetene, og minst en dobling bare i år. 10 av disse skal etter planen bare jobbe med innholdstjenester, som dels også baseres på resirkulering av materiale som brukes i andre World Online-portaler i Europa.

Selskapet lanserer seg som egen teleoperatør og selger tellerskrittene fra 5 øre i tillegg til den vanlige gratis aksessen, 10 MB hjemmesideområde og inntil 10 e-postadresser.

Ut over det mener selskapet at dets europeiske nettverk med 15 ulike portaler er et sterkt argument for selskapet. Ikke bare gjør dette mulig å dele på innhold og applikasjoner, men gir også stordriftsfordeler. - Vi har 400 millioner potensielle brukere, konstaterte Randall.

World Online som har opplevd en liten huskestue etter børsintroduksjonen, som blant annet førte til gründer Nina Brinks avgang som toppsjef etter beskyldninger om uredeligheter i forbindelse med børsnoteringen. Dessuten har flere av de danske ansatte i selskapet satt seg i betydelig gjeld etter at børskursen til selskapet har falt etter introduksjonen i mars.

Blant de konkurrentene World Online har blinket ut er AOL Europe, foruten mindre men regionalt sterke ISP'er.

- Vi vil ikke være en døgnflue understreker Jensen, og sier at selskapet har penger nok til å kunne konkurrere om kundene i Norge.

Les mer om: