WorldCom møter felles EU/US-front

EU og USAs konkurransemyndigheter samarbeider om en felles holdning til fusjonen WorldCom ønsker å gjennomføre med MCI. Myndighetene frykter at den nye telekjempen skal dominere Internett-markedet med sin kontroll over infrastruktur.

Konkurransemyndighetene har allerede signalisert at de kan gå med på fusjonen på visse betingelser, som inkluderer en løsning der den nye aktøren ikke er så dominerende som WorldCom og MCI er tilsammen i dag.

MCI har signalisert at de kan tenke seg å selge unna sin internettdivisjon for næringslivskunder, som blant annet distribuerer andre selskapers Internett-trafikk, og kilder nær forhandlingene sier til nyhetsbyrået Bloomberg at dette skjer for å møte kravene.

EU-kommisjonens konkurranseminister, Karel Van Miert, sier at både EU og USAs konkurransemyndigheter jobber for å sikre konkurranse på begge sider av Atlanterhavet.

De to selskapene har 15. juni som siste frist for å komme fram til en løsning som konkurransemyndighetene kan godta, før EU-kommisjonen for sin del kommer med en uttalelse medio juli.

Ifølge Gartner Group har WorldCom/MCI en markedsandel på Internett-trafikk i verden på 50 prosent, i motsetning til selskapene selv som mener de ikke en gang står for en fjerdedel av den samlede trafikken. Men mens WorldCom/MCI regner med utgangspunkt i inntekter, regner EU-kommisjonen ut fra volum.

Karel Van Miert sier at samarbeidet med amerikanske konkurransemyndigheter i denne saken har vært eksemplarisk. De to organene skal allerede neste uke undertegne en samarbeidsavtale, som betyr at amerikanske konkurransemyndigheter skal håndtere konkurransesaker som i hovedssak gjelder USA, selv om fusjonen også får konsekvenser for det europeiske markedet.

Til toppen