WorldCom og MCI er ett

Verdens hittil største telefusjon er gjennomført, etter at amerikanske telemyndigheter mandag kveld norsk tid godkjente WorldComs oppkjøp av MCI, uten ytterligere betingelser enn dem som EU-kommisjonen allerede har forlangt. MCI WorldCom blir USAs nest største teleoperatør.

Verdens hittil største telefusjon er gjennomført, etter at amerikanske telemyndigheter mandag kveld norsk tid godkjente WorldComs oppkjøp av MCI, uten ytterligere betingelser enn dem som EU-kommisjonen allerede har forlangt. MCI WorldCom blir USAs nest største teleoperatør.

Fusjonen mellom de to selskapene kommer nesten to år etter at den første meldingen om den planlagte fusjonen - der MCI inngikk - ble kjent i markedet. I november 1996 var det British Telecom (BT) som var overtagende selskap, i det som skulle danne grunnlaget for den internasjonale telealliansen Concert. I fjor høst la WorldCom overraskende inn et bud på MCI, etter at BT hadde reforhandlet kjøpssummen for MCI nedover, ettersom MCIs regnskap viste større tap enn planlagt innenfor lokaltelefoni. Også GTE la inn bud på MCI, men WorldCom trakk det lengste strået med et bud som verdsatte MCI til 51 cent per aksje, langt over det BT var villig til å betale, og klart mer enn budet til GTE.

WorldCom betaler USD 37 milliarder for MCI i form av aksjer der hver MCI-aksje gir 1,2439 MCI WorldCom-aksjer. British Telecom, som alene er største aksjonær i MCI med 20 prosent, mottar betaling i kontanter, nærmere bestemt 51 cent per aksje.

I sommer godkjente EU-kommisjonen kjøpet, forutsatt at MCI solgte ut Internett-virksomheten. Dette var et krav som ble framsatt i overenstemmelse med amerikanske myndigheter. Internett-delen av MCI skal nå som den endelige godkjennelse foreligger, selges til britiske Cable & Wireless for USD 1,75 milliarder.

Toppsjef i WorldCom og i det nye MCI WorldCom, Bernhard Ebbers, sier i en uttalelse i forbindelse med kjøpet at det nye selskapet har det riktige nettet, bygd med tanke på den økte etterspørselen etter høyhastighets data- og Internett-tjenester.

- Vi har dessuten talentet, strategien og gjør fusjonen til rett tid.

MCI WorldCom vil omsette for mer enn USD 30 milliarder og har mer enn 75.000 ansatte og 22 millioner kunder.

WorldCom har gjennomført over 50 fusjonsoperasjoner de siste fire årene, men ingen i den størrelsen som nå skjer med MCI. Det er høye forventninger til synergieffektene det fusjonerte selskapet kan oppnå, spesielt siden selskapenes to telenett passer til hverandre uten særlig overlapping.

I sitt vedtak sier FCC at fusjonen vil kunne bidra til konkurranse både på lokaltelefoni og på internasjonal telefoni. Så langt anses det ikke som et problem at det er den nest største og fjerde største operatøren i markedet for riks- og internasjonal telefoni som vokser, idet FCC ser det som sannsynlig at også konkurrentene vil vokse gjennom nye fusjoner.

Styreleder i FCC, William Kennard, benyttet også anledningen til å rasle med sablene i sitt vedtak, da han understreket at telebransjen bare er en fusjon unna fra å virke konsentrerende og konkurransehemmende.

Fire planlagte fusjoner i USA

Overtagende

selskap

Overtatt

selskap

Omsetn.

(1997 i mrd. kr)

Kapitalisert verdi

(samlet i mrd. kr)

WorldCom MCI 280 685
AT&T TCI* 360 1160
SBC Ameritech* 460 970
Bell Atlantic GTE* 400 900

*= Fusjonen er ikke offentlig godkjent
(Kilde: The Economist/Datastream/ICV)

Til toppen