WorldCom varsler dårligere utsikter

WorldCom varsler dårligere omsetning og inntjening ut 2001 og splitter aksjen. WCOM skal følge det lønnsomme, MCIT det stagnerende.

WorldCom varsler dårligere omsetning og inntjening ut 2001 og splitter aksjen. WCOM skal følge det lønnsomme, MCIT det stagnerende.

Den samlede aksjen har falt 55 prosent hittil i år. Selskapet lykkes heller ikke å overta konkurrenten Sprint tidligere i år. Muligheten for en aksjesplitt ble i juni avvist av selskapet som et uønsket innslag av "financial engineering". Nå framstår den som nødvendig, også som en reaksjon på AT&Ts selvpartisjonering i fire ulike børsnoterte selskaper.

Det er langdistansetelefoni som er hovedproblemet. WorldCom bevares som navnet på selskapet som inntil 1998 het MCI WorldCom. Men av finansielle hensyn deles aksjen: "WCOM" samler alt som går bra - kjernevirksomhet innen IT, Internett, web, bedriftstelefoni og internasjonal satsing. Det gamle merket MCI gjenoppstår på børsen som "MCIT" for alle som vil investere i det som går dårlig - virksomhet mot forbrukere, småbedrifter, oppringt Internett-tilgang og langdistansetelefoni.

WorldComs samlede omsetning ventes å øke med 7 til 9 prosent fra 2000 til 2001. Fordelt på aksjene tar WCOM hele potten med 12 til 14 prosent, mens MCI ventes å stå på stedet hvil omsetningsmessig. Konsernets samlede resultat nedjusteres til mellom 1,55 og 1,65 dollar per aksje fra 2,40 dollar.

For å unngå massivt salg av MCI-aksjer, lover WorldCom at det vil betale utbytte på MCI-aksjene på til sammen 300 millioner dollar i året.

Ingen i ledelsen skal gå. Hvordan den skal fordeles på WCOM og MCI er ennå ikke kjent.

Til toppen