WS-I vil hindre balkanisering av XML

Forrester Research mener samlingen av alle "web services"-aktører i WS-I vil avverge en mulig balkanisering av nye XML-standarder.

WS-I - Web Services Interoperability Organization ble opprettet 6. februar av Microsoft, IBM, Accenture, BEA Systems, Hewlett-Packard, Intel, Oracle, SAP og Fujitsu. Siden har blant andre Akamai, Compaq, VeriSign, DaimlerChrysler, Ford og United Airlines sluttet seg til. Av nordiske konsulentorganisasjoner er Mogul Technology først ute med å kunngjøre sin tilslutning.

I sin analyse av den nye organisasjonen, framhever Forrester Research at organisasjonens virkefelt - sikre at web-tjenester faktisk virker etter hensikten - vil avverge en mulig balkanisering av de nye XML-standardene som web-tjenester bygger på.

Forrester knytter visse forutsetninger til denne vurderingen, blant annet at flere slutter seg til, særlig Siebel, PeopleSoft og i2. En første prøve for WS-I vil være å sikre at ulike forslag til arbeidsflytstandard for web-tjenester fra henholdsvis Microsoft og IBM kan slås sammen. Forrester appellerer til webMethods, Vitria og SeeBeyond om å bidra til dette.

Forrester mener web-tjenester ikke vil komme i utstrakt bruk før WS-I løser problemer knyttet til autentisering og sikker meldingsformidling.

De krever følgelig av WS-I skjærer gjennom kjeklingen mellom Microsoft, Sun, VeriSign og Netegrity, og sørger for at det oppstår én organisasjon som utarbeider et rammeverk for hvordan digitale ID-er kan fungere i det åpne Internettet. Forrester tror at kunder vil tvinge dette gjennom i løpet av 2003.

Forrester mener at web-tjenester også står og faller på en pålitelig standard for meldingsutveksling, der man kan garantere at meldinger mellom applikasjoner mottas én gang - og bare én gang.

Til toppen