WTO gir Hynix medhold mot EU

WTO gir betinget støtte til Hynix mot EU i striden om straffetoll på minnebrikker for PC.

WTO gir betinget støtte til Hynix mot EU i striden om straffetoll på minnebrikker for PC.

I april 2003 ble Hynix, Sør-Koreas nest største produsent av minnebrikker, i lagt straffetoll av både USA og EU. Bakgrunnen var en komplisert finansieringsordning som koreanske banker gjennomførte på initiativ fra den sørkoreanske regjeringen, og som EU og USA mente dekket over ulovlige statssubsidier.

WTO avviste den amerikanske straffetollen i februar, men gikk ikke så langt som å kreve at den skulle fjernes umiddelbart. Nå er koreanernes tilsvarende klage mot EU, med noenlunde samme resultat.

    Les også:

I sitt vedtak sier WTO at EU ikke har greid å bevise omfattende ulovlige statssubsidier, og at de har overvurdert skadene på egne leverandører av minnebrikker.

På den andre siden sier WTO også at noe av refinansieringen av Hynix i praksis dreide seg om ulovlige statssubsidier.

WTO ber EU-kommisjonen revurdere saken, og rette seg etter WTOs vurderinger innen en måned. Straffetollen behøver ikke trekkes tilbake i denne perioden, og både EU og Sør-Korea har anledning til å anke.

Til toppen