WTO mot USA i e-handelstrid

En WTO-avgjørelse i pengespillstriden mellom USA og Antigua kan få ringvirkninger for Norge.

En WTO-avgjørelse i pengespillstriden mellom USA og Antigua kan få ringvirkninger for Norge.

Verdens handelsorganisasjon WTO kunngjorde i går begrunnelsen for et vedtak fattet i mars, der organisasjonen støtter det karibiske landet Antigua og Barbuda i en strid med USA om pengespill over Internett. USA stempler WTO-avgjørelsen for «grunnleggende feil», og sier de vil anke.

WTO-avgjørelsen åpner for at Antigua, et land med 67.000 innbyggere, kan innføre økonomiske sanksjoner mot USA. Amerikanerne sier de ikke lar seg skremme av denne muligheten, men reagerer på prinsipielt grunnlag: Andre land skal ikke få lov til å «diktere» USA i saker som vedrører den offentlige moral, heter det blant annet.

Bakgrunnen for striden er en WTO-avtale fra 1995 som skulle åpne servicesektoren for internasjonal handel. I juni i fjor klaget Antigua formelt til WTO at USAs lover mot Internett-pengespill på tvers av landegrensene bryter med denne avtalen. Antigua argumenterer med at USA ikke forbyr pengespill generelt, og heller ikke forbyr amerikanske selskaper fra å være storleverandører av ikke-internettbaserte pengespill i andre land. Forbudet mot internettspill på tvers av landegrensene må følgelig betraktes som et utillatelig grep mot små lands muligheter til å utnytte nye metoder for å konkurrere på det internasjonale markedet, mener Antigua, og har altså fått medhold i WTO.

I praksis hindrer ikke USAs forbud amerikanere fra å delta i internasjonale internettbaserte pengespill. En analytiker som har spesialisert seg på pengespillbransjen sier til New York Times at flere millioner amerikanere spiller på nettet, og at amerikanere står for om lag halvparten av det samlede årlige tapet til alle spillerne, på 7,6 milliarder dollar. Analytikeren, Sebastian Sinclair fra Christiansen Capital Advisors, sier WTO-avgjørelsen i Antigua-saken kan få alvorlige følger dersom et større land bruker den som presedens i en tilsvarende klage.

Ifølge Wall Street Journal er amerikanerne spesielt opprørt over formuleringer i WTO-avgjørelsen som går ut på at medlemsland må rådføre seg med andre før de endrer lovgivning som har med den offentlige moral å gjøre.

Slike formuleringer peker på at WTOs forsvar for e-handel på sikt også kan komme til å spille en rolle for Norges festningsverk mot både spill- og alkoholskader.

    Les også:

Til toppen