BEDRIFTSTEKNOLOGI

WWW representerer et epokeskifte

Nærings- og handelsminister Grete Knudsen er smertelig klar over at fremveksten av nettverksteknologien, først og fremst representert ved world wide web - stiller helt nye krav til næringspolitikken. Likevel serveres det mest fagre ord og få konkrete tiltak fra statsrådens lepper.

20. mai 1997 - 15:10

Knudsen innledet til regjeringens rådsmøte i Kristiansand med en kort oppsummering av det hun betrakter som de viktigste utfordringene i norsk næringspolitikk i årene som kommer. Under tittelen "Norsk næringsliv foran det 21. århundre" la handelsministeren vekt på at bedriftenes evne til å spille sammen med andre bedrifter og eksterne kunnskapsmiljøer blir stadig viktigere etter hvert som næringslivet blir stadig mer kunnskapsbasert og markeder og teknologi endres i stadig raskere tempo.

- "Den globale landsby" blir mer og mer også den norske virkelighet. Grenser blir mindre og mindre viktige, og vi ser at vi får informasjonsstrømmer som ikke lenger kan stoppes ved grensen eller sensureres. Sammensmeltingen av IT, telekommunikasjoner, media og kringkasting er intet mindre enn en revolusjon som vil få enorme økonomiske og samfunnslivsmessige konsekvenser, sa Knudsen, og la til at regjeringen har som mål å møte disse utfordringene slik at "våre bedrifter og våre samfunnsborgere får minst like gode rammevilkår som man har i andre land" og på en måte som gjør at "vi når de mål vi har satt oss for samfunnsutviklingen".

Knudsen la blant annet stor vekt på viktigheten av å utnytte den nye teknologien til økt spredning av kunnskap og opplæring.

- Distriktene kan bli styrket ved at avstand betyr mindre. Men teknologiutviklingen stiller også store krav. For mange får arbeidet nytt innhold, alle vil vi møte skjerpete krav til kompetanseutvikling og omstillingsevne. Vi går inn i en tid der vi må lære og lære - hele livet, sa næringsministeren, som understreket at i de digitale mediers tidsalder er det ikke nok å kunne lese, skrive og regne - man må også tilegne seg ny kompetanse for å lære å bruke de nye mediene.

- Tidligere statsminister Lars Korvald sa en gang at Norge er et land i verden. Det er i seg selv sant nok, men det representerer samtidig en riktig og viktig erkjennelse om at økt internasjonalisering - ikke minst på grunn av framveksten av nettverksteknologi - fører til at alt fra Norges økonomi til landets økologi påvirkes av det som skjer utenom nasjonens grenser, sa Knudsen, som karakteriserer web-teknologien som et epokeskifte i samfunnsutviklingen.

Næringsministeren avsluttet sitt innlegg med å si at Regjeringen blant annet vil vektlegge utvikling av samarbeid, nettverk og næringsklynger i tilretteleggingen av landets framtidige næringspolitikk.

- I tillegg til dette er det viktig at vi etablerer mekanismer som gir knoppskyting. Til det trengs en god porsjon tålmodighet, men fremfor alt tilførsel av kapital - spesielt såkornkapital. I den forbindelse vil jeg understreke at Statens Nærings og Distriktsutviklingsfond (SND) fremdeles skal være et viktig virkemiddel for regjeringen, som jo har uttalt at kunnskap og kompetanse er to av de viktigste satsingsområdene de nærmeste årene. Det synes klart at vi må få tettere kontakt mellom bedrifter og forskning. Stadig mer av kapitalen sitter nå i folks hoder. Så få som vi er i dette landet er det vår evne til å se muligheten og arbeide på tvers av sektorer som vil avgjøre om vi vil fungere på fremtidens globale arbeidsplasser.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.