X står for ny norsk næring og innovasjon

KOMMENTAR: Tøyen kan bli vår nye innovasjonshub, skriver Fredrik Syversen i IKT-Norge.

X står for ny norsk næring og innovasjon
INSPIRASJON: Hva kan vi lære av verdens største teknologi- og kulturarrangement, spør Fredrik Syversen i gledesrus etter å ha besøkt SXSW i Austin, Texas. (Bildet er fra årets Nas-konsert under SXSW). Bilde: Anthony Quitano/Flickr

Hva kan vi lære av verdens største teknologi- og kulturarrangement, SXSW i Austin, Texas? Og hvordan utnytter vi hippe Oslo? Dette er en gledesrapport fra Austin, og et hjertesukk for hva vi som by og Norge som nasjon gjør videre.

Vi er kommet hjem fra Austin, i hvertfall noen av oss, med mange kontakter, og muligheter for å bygge norsk eksportnæring basert på digitale tjenester.

Startgropen

SXSW har klart noe vi i Oslo er i startgropen av: Å koble det å være hipp til også å drive næringsutvikling. Vi er glade for at næringsbyråd i Oslo, Hallstein Bjercke, har inngått bysamarbeid med Austin og London, men skal vi virkelig være talentenes by og bygge ny norsk næringsvirksomhet må vi gjøre langt mer.

Som nasjon er vi utsatt - vi må finne ny olje å leve av og oljeborerne er dagens teknologigründere. De har vi heldigvis mange av i Norge, og de leverer produkter og tjenester som kan konkurrere godt på en internasjonal arena.

Men legger vi som nasjon godt nok tilrette for ny norsk næringsvirksomhet?

Fredrik Syversen er direktør for næringsutvikling i IKT-Norge.
Fredrik Syversen er direktør for næringsutvikling i IKT-Norge.
I London har de forstått denne sammenhengen lenge. London har alltid vært en by som tiltrekker seg fashion- og musikkhipstere, men så etterhvert sammenhengen mellom dette og det å skape ny næringvirksomhet.

Dette har ført London høyt opp på listene over byer med flest nyetableringer per capita. Sammenhengen mellom kultur, bymiljø og næringutviking er viktigere nå enn noen gang og London er et eksempel til efferfølgelse.

Oslo har de samme byggesklossene og har begynt å bygge, men mye står igjen.

Se til Austin

I Austin har de brukt sine fortrinn innen musikk til å skape verdens mest besøkte innovasjonslekeplass, SXSW, som nylig ble avsluttet. Ved å bygge på dette og i et tett samarbeid mellom byens politikere, næringsliv og kulturlivet har Austin blitt en av de byene i verden med best infrastruktur for teknologibedrifter, spesielt startups.

Det er derfor så utrolig bra at Oslo nå har et formelt samarbeid med nettopp disse byene. Vi i IKT-Norge er ikke snauere enn at vi vil påstår at vi har vært «hjelpemann på bil» i denne prosessen.

Store utfordringer

Oslo fremstår som rause og byen har et genuint ønske om å bli talentenes hovedstad. Det er bra, og vi tror på Oslos politiske ledelse. Men dessverre opplever vi at vårt totale innovasjonssystem har store kulturutfordringer med å heie frem innovasjon og bygge videre på allerede eksisterende nettverk, som kan sikre Norge som nasjon vekst.

Det kan være forstemmende noen ganger å oppleve hvordan folk og institusjoner som skal ivareta og få frem innovasjon og nye selskaper heller lar personlige ambisjoner stå i veien for nettopp - innovasjon! Vi oppfordrer alle til å se til og lære av Oslo.

Utnytt X-games

I Oslo har vi by:Larm som nå også tar opp i seg teknologi og entreprenørskap og vi får forhåpentligvis X-games til Tøyenparken. Tøyen minner mye om Hackney-området i London, som gikk fra å være en av de mest ressurssvake områdene i byen til det stedet med flest nyetableringer.

Hackney fikk et ekstra løft gjennom OL akkurat som Tøyenområdet kan bli vår nye innovasjonshub for våre teknologi- og kulturgründere gjennom X-games.

Vi ser det, vi føler det og vi gleder oss. Let the games begin!