Xansa-kjøp gjorde Steria langt mer lønnsom

Halvårstallene viser stor framgang i både omsetning og resultat, også i Norge.

Xansa-kjøp gjorde Steria langt mer lønnsom

Halvårstallene viser stor framgang i både omsetning og resultat, også i Norge.

Det europeiske konsulentselskapet Steria har kunngjort sine tall for første halvår. Tallene gjenspeiler den svært positive virkningen som kjøpet av konkurrenten Xansa har hatt for konsernets drift. Xansa var et britisk outsourcingselskap på 8000 ansatte, hvorav 5000 i India, som Steria overtok i oktober i fjor. Det ser ut til at de store forventningene Steria hadde til dette kjøpet, nå er innfridd.

I første halvår omsatte Steria for 879 millioner euro, 36 prosent mer enn i samme halvår i fjor. Driftsresultatet økte med 37 prosent til 53,3 millioner euro. Lønnsomheten ble forbedret i virksomheten i alle land, unntatt Sterias hjemland Frankrike. Resultatet inkludert skatt gjenspeiler konsernets utgifter til å betjene gjeld: Det økte med 13 prosent til 27,0 millioner euro.

Steria understreker at de har fornyet alle Xansas kundeavtaler som utløp etter overtakelsesdatoen 17. oktober 2007.

Steria Norge melder at de økte sin halvårsomsetning med 17 prosent, til 310 millioner kroner.

Allerede ved årsskiftet meldte administrerende direktør Kjell Rusti at Steria Norge trengte 100 nye konsulenter i løpet av 2008. Hittil i år er rekrutteringen 85 nye medarbeidere. Rusti sier det trengs ytterligere 30. Staben hans er i dag på 360. Den øker med andre ord noe raskere enn omsetningen.

– Å vinne i vår bransje handler mer enn noe annet om å tiltrekke seg og beholde kompetente mennesker. I løpet av de siste årene har vi brukt betydelige ressurser på både rekruttering og kontinuerlig kompetansehevning av våre fagmiljøer. Det høster vi fruktene av nå, sier Rusti.

    Les også:

Til toppen