Xbox kan være brannfarlig

Selv om risikoen er liten, advarer Microsoft Xbox-brukere om brannfare.

Selv om risikoen er liten, advarer Microsoft Xbox-brukere om brannfare.

Microsoft sendte torsdag ut en pressemelding hvor det opplyses at selskapet tilbyr nye strømledninger til 14,1 millioner Xbox-konsoller verden over.

Den nye strømledningen skal beskytte en lite utbredt komponentfeil som kan innebære fare for forbrenning. Slike komponentfeil har ifølge Microsoft forekommet i færre enn én av 10.000 konsoller. I nesten alle tilfeller har skaden som feilen kan ha medført, oppstått enten inne i selve konsollen eller begrenset seg til enden av strømledningen på baksiden av konsollen.

Det er imidlertid rapportert om 30 tilfeller verden over hvor slike feil skal ha forårsaket mindre skade på person eller ting. I syv tilfeller har kunder rapportert om en mindre forbrenning på hånden. I 23 tilfeller har kunder rapportert om røykskade eller mindre skade på teppe eller tv-møbel.

I alle regioner, bortsett fra det europeiske kontinent, byttes strømledningen på Xbox-konsoller som er produsert før 23.oktober 2003. På det europeiske kontinent er det Xbox-konsoller som er produsert før 13.januar 2004 som trenger ny strømledning.

- Vi har valgt dette som et preventivt tiltak, til tross for at det har vært få skadetilfeller, sier senior vice president Robbie Bach i Microsoft Home & Entertainment Division, i pressemeldingen.

- Vi beklager uleiligheten, men finner det riktig å tilby kundene ny strømledning.

Norske Xbox-brukere kan bestille en nye strømledning ved på gå inn på www.xbox.com og klikke på lenken til “Power Cord Replacement for Xbox”. Leveringstiden oppgis til å være mellom to og fire uker. I mellomtiden bør kundene slå av Xbox-konsollen når den ikke er i bruk.

Norske Xbox-kunder som ikke har tilgang til Internett, kan kontakte Microsoft gratis på følgende telefonnummer: 800 40 975 eller 80014174

Microsoft opplyser om at ikke alle erstatningsledninger som selskapet sender til de som deltar i programmet, vil se like ut. Erstatningsledningen kan variere etter hvilken dato konsollen ble produsert, og i hvilket land konsollen er i bruk.

Til toppen