Xerox varsler full reorganisering

Den nyutnevnte toppsjefen i Xerox Corporation, Rick Thoman, varsler en global reorganisering av hele konsernet.

Den nyutnevnte toppsjefen i Xerox Corporation, Rick Thoman, varsler en global reorganisering av hele konsernet.

Thoman har arbeidet som president og "chief operating officer" i Xerox siden overgangen fra IBM i juni 1997. 6. april i år overtok han CEO-posten etter Paul Allaire, som fortsetter som formann i selskapet et år til. I IBM var det Thoman som bygget opp PC-avdelingen til en profitabel geskjeft i 1994, noe som førte til at han ble forfremmet til konsernets økonomidirektør året etter.

Thoman innkaller til en internasjonal pressekonferanse i London 27. april for å redegjøre for reorganiseringen og en omlegging av konsernets strategi. Reuters siterer en talsmann for Xerox Europa som sier at Xerox skal slutte å dreie seg om "kunnskapsduplisering" og gå over til "kunnskapsdeling". Produkter som kopimaskiner, faksmaskiner og scannere skal kunne fungerer innen et datanettverk, og de skal skreddersys etter behovene til ulike sektorer. De sektorene som nevnes, er offentlig sektor, grafisk industri, kunst og finansielle tjenester.

Til toppen