XML i Office 2003 blir ikke som vanlig XML

Fellesformatet XML vil bare implementeres fullt ut i to av Microsofts kommende seks Office 2003-pakker.

Fellesformatet XML vil bare implementeres fullt ut i to av Microsofts kommende seks Office 2003-pakker.

Betatesterne av den kommende kontorpakken til Microsoft, Office 2003, har fått tilgang til absolutt alle applikasjonene i Office System. I begynnelsen av april klargjorde selskapet at Office 2003 vil selges i seks forskjellige pakker.

Microsoft sier nå til amerikanske medier at funksjonaliteten i den enkelte applikasjonen vil variere avhengig av hvilken Office-pakke man kjøper. Dette er en ny praksis. Hittil har Word og Excel vært identiske, uavhengig av om man kjøpte Standard eller Professional-utgaven av Office.

Ifølge News.com dreier det seg om håndteringen av XML, evnen til å fjernstyre rettigheter til bestemte dokumenter ("Windows Rights Management Services" eller RMS) og en egenskap i regnearket Excel kalt Excel List, som gjør det enklere å analysere lister av data.

Den fulle implementeringen av alt dette er forbeholdt Professional og Enterprise-utgavene av Office 2003. Vanlige kunder vil altså ikke få tilgang til å opprette dokumenter som trygt kan sendes per e-post, i visshet om at de bare vil kunne leses av mottakeren.

Hva som blir følgen av begrensningen av XML-håndteringen i vanlig Office er foreløpig vanskelig å si, siden ingen har fått prøvd den. Microsoft mener det ikke er stort å bråke for, mens noen uavhengige maler fanden på veggen. Microsofts argument er at ikke alle trenger full XML-støtte, og følgelig vil være glade for å slippe å betale for det. Det tyder på at prisforskjellen mellom Standard og Professional vil bli større enn den er i dag. Office XP Standard koster i dag fra 5000 til 5500 kroner, mens Office XP Professional koster rundt 1000 kroner mer.

De mest Microsoft-skeptiske peker på at Microsoft ikke deltar sammen med Sun og Corel i et samarbeid i regi av OASIS for å alminneliggjøre XML-håndteringen nedfelt i gratissuiten OpenOffice, og at Microsoft kan tenkes å ville begrense XML-håndteringen i Office 2003 Standard for å avverge full dokumentutveksling med konkurrentene, og i praksis binde sine brukere til Microsofts egne og udokumenterte formater. Mistenksomheten forsterkes av det faktum at Microsoft ennå ikke har dokumentert XML-skjemaet i Office 2003.

En sannsynlig følge vil videre være at brukere av Office 2003 Standard ikke i samme grad som brukerne av Office 2003 Professional og Enterprise – eller som brukere av OpenOffice eller StarOffice – vil ha anledning til å integrere sine applikasjoner mot XML-baserte web-tjenester.

Til toppen