XML-utvidelse til weborientert skriptspråk standardisert

Ecma har standardisert en utvidelse til ECMAScript som skal gjøre enklere for utviklere å ta i bruk XML.

Ecma annonserte tirsdag at organisasjonens generalforsamling enstemmig har godkjent ECMAScript for XML (E4X) som en internasjonal standard (ECMA-357). E4X er ifølge Ecma et leverandørnøytralt sett med utvidelser til programmeringsspråk som gir grunnleggende XML-støtte til ECMAScript (ECMA-262, or ISO/IEC 16262). ECMAScript- spesifikasjonen, mest kjent gjennom Netscapes JavaScript-implementering, er et av de mest brukte programmeringsspråkene i dag, først og fremst i forbindelse med websider. Microsofts implementering kalles JScript.

Ifølge Ecma tilbyr E4X en enkelt, velkjent programmeringsmodell for XML som gjør lærekurven for XML mindre bratt ved å utnytte eksisterende dyktighet og kunnskap i et av de største utviklermiljøene i verden. Det benytter velkjente konsepter, metoder og syntaks for manipulering av XML data, noe som betyr at programvareutviklerne kan begynne å opprette, navigere og manipulere XML uten særlig behov for ekstra kunnskap.

Ecma mener at E4X reduserer kodekompleksiteten og tiden det vil ta å få produkter ut på markedet. I tillegg gjør E4X det mulig med en løsere forbindelse mellom koden og eksterne data.

E4X-standarden ble foreslått i Ecmas tekniske komité for programmeringsspråk i juni 2002 av en gruppe ledet av BEA. Forslaget ble umiddelbart fanget opp og utkast til spesifikasjonen ble laget av ECMAScript Task Group. ECMA-medlemmene BEA, IBM, Microsoft, Macromedia, Mozilla, Netscape/AOL, samt inviterte eksperter har bidratt til utviklingen av spesifikasjonen.

Gruppen har fullført flere uavhengige implementeringer for å kontrollere spesifikasjonen. Den har også startet arbeidet med den neste utgaven av E4X, som vil inkludere støtte for XML schema-språket og andre typer systemer. BEA har donert en komplett E4X-implementering til Mozilla-prosjektet, som regner med at denne vil bli tilgjengelig i august 2004 som Mozilla Rhino 1.6. Ecma planlegger å inkludere E4X-funksjonaliteten som en integrert del av ECMAScript Edition 4.

- E4X bringer enkelhet, bekvemmelighet og moro til XML-prosesseringen, helt i tråd med opprinnelsen til ECMAScript, sier Brendan Eich i Mozilla.org, i en pressemelding.

- Jeg er glad for å se denne uttrykksfulle utvidelsen til ECMAScript-standarden. Begge JavaScript-motorene til Mozilla (Java- og C-versjoner) vil støtte E4X i nær framtid, sier Eich.

E4X-spesifikasjonen er tilgjengelig på denne siden.

Til toppen