Yahoo!-dom viderefører nettfrihet

Dommere i et land kan ikke bestemme over nettselskaper fra andre land. Det slår en rettssak mellom Frankrike og amerikanske Yahoo! fast.

En rettskjennelse fra en føderal amerikansk dommer i går kan gi store konsekvenser for ytringsfriheten og reguleringen av innhold på nettet.

Dommen er en seier for Yahoo! som hadde blitt pålagt av en fransk domstol å slutte å tilby auksjoner med effekter fra Nazi-Tyskland til franske brukere. Denne saken er vanskelig, fordi den franske domstolen forsøker å pålegge et selskapet i annet land å sensurere innholdet man tilbyr til brukere fra et land. Dette har ikke vært prinsippet så langt på Internett, og har latt nettaviser og mange andre nettsteder spre meninger og innhold til land myndighetene forsøker å styre informasjonen.


Men den amerikanske dommere Jeremy Fogel avsa en dom der han påpeker at et amerikansk-basert nettsted er styrt av amerikanske lover, inkludert det berømte First Amendment som setter svært vide grenser for ytringsfrihet, skriver amerikanske medier.

Yahoo! tilbød et eget fransk auksjonssted som var tilpasset blant annet franske rasistlover, men franske domstoler krevet at Yahoo! skulle sperre franske brukere ute fra blant annet de amerikanske auksjonene. Yahoo! sa at det var umulig, men franske tekniske eksperter mente at blokkering basert på IP-nummere kunne stoppe minst 60 prosent av brukerne.

Yahoo! har siden stoppet de internasjonale auksjonene av nazi-effekter, men videreførte retttsaken for å få klarlagt prinsippet.

Til toppen