Yahoo kan få Murdoch-hjelp mot Microsoft

Rupert Murdoch kan tenkes å bytte MySpace mot en stor eierandel i Yahoo.

Yahoo kan få Murdoch-hjelp mot Microsoft

Rupert Murdoch kan tenkes å bytte MySpace mot en stor eierandel i Yahoo.

Wall Street Journal skriver at de har sjekket et bloginnlegg mandag om samtaler mellom Rupert Murdoch-selskapet News Corp og Yahoo, og fått innholdet bekreftet av ikke-navngitte kilder.

Samtalene skal gå ut på at Murdoch bytter MySpace og andre nettressurser mot en 20 prosent eierandel i Yahoo.

En av avisens kommentatorer har sett på verdien av MySpace, og funnet ut at regnestykket ikke går opp.

Et anslag fra Sanford C. Bernstein går ut på at morselskapet til MySpace, Fox Interactive Media, kan ha en markedsverdi på rundt 5,3 milliarder dollar. Skulle det byttes mot en 20 prosent eierandel i Yahoo, ville Yahoo være nødt til å utstede 400 millioner aksjer, ifølge kommentatoren. Det ville verdsette Fox – og MySpace – til 12 milliarder dollar. Det er lite sannsynlig at Yahoos nåværende aksjonærer vil gå med på noe slikt. Selv om reglene sier at de ikke har et ord med i laget så lenge en overtakelse er begrenset til 19,9 prosent, vil et ramaskrik føles som ubehagelig.

Det tyder på at samtalene er ledd i noe annet. Offisielt sier Yahoo nei til Microsoft og har som mål å forbli uavhengig. Det kan tolkes som et midlertidig standpunkt for å presse Microsofts bud oppover, og derigjennom berike aksjonærene. Denne tolkingen støttes av analytikernes uttrykte skepsis til Yahoo-ledelsens kompetanse: Analytikerne tror ikke at Jerry Yang og hans team har de nødvendige ferdighetene til å gjennomføre en lønnsom sammenslåing med MySpace.

Styret i News Corp har tidligere gjort det klart at et bud på hele Yahoo er utelukket.

Samtaler mellom Yahoo og andre aktører, som AOL, betraktes som enda mindre substansielle. Oppfatningen er at Yahoo har kjørt seg selv fast i et hjørne der det ikke er noe reelt alternativ til å la seg kjøpe av Microsoft.

Microsofts bud på Yahoo er en komplisert blanding av kontanter og aksjer. Bevegelsene på aksjemarkedet i det siste gjør at budets verdi har falt til 42,1 milliarder dollar, fra opprinnelig 44 milliarder dollar.

Børsanalytikerne tolker de siste dagers kursutvikling dit hen at markedet tror Microsoft til slutt vil lykkes med å overta Yahoo. Det store spørsmålet er hvor høyt Microsoft kan være villig til å gå. I dag verdsetter budet Yahoo til i underkant av 30 dollar per aksje. Yahoo kan ha som mål å presse Microsoft opp i nærmere 35 dollar per aksje.

Til toppen