Yahoo! klinket til

Yahoo! leverte tirsdag et resultat for forrige kvartal på 21 cent per aksje, mens markedet forventet 16 cent per aksje. Omsetningen i siste kvartal var 76,4 millioner dollar.

For hele 1998 var omsetningen 203,3 millioner dollar, en tredobling av omsetningen i løpet av ett år.

Aktiviteten på Yahoo!s sider steg også betraktelig med 167 millioner daglige sidevisninger i desember mot 144 millioner visninger i september.

Selskapet sier nå at de har 35 millioner registrerte brukere.

Resultatet i fjerde kvartal på 21 cent per aksje tilsvarer 25 millioner dollar. Dette er resultatet før avskrivninger på immaterielle eiendeler og engangskostnader forbundet med kjøpet av Yoyodyne Entertainment. Korrigert for disse postene ble resultatet i fjerde kvartal 18,5 millioner dollar, eller 16 cent per aksje. Tilsvarende tall for fjerde kvartal 1997 var 1,9 millioner dollar eller 2 cent per aksje.

Resultatet for hele 1998 - på proforma basis - ble knappe 50 millioner dollar, sammenliknet med et tap på omlag 500.000 dollar i 1997. Justert for avskrivninger på immaterielle eiendeler og kostnader forbundet med oppkjøp ble resultatet 25,6 millioner dollar, eller 23 cent per aksje.

Selskapets styre har besluttet å splitte Yahoo!-aksjen i to. Ved børsslutt tirsdag var kursen på Yahoo! 395 dollar.

Kursen på selskapets aksjer falt tirsdag med 4,7 prosent. Kursfallet forklares med at Internett-aksjer generelt korrigerte noe ned i går etter en voldsom oppgang på begynnelsen av året.

Børsverdien på Yahoo! har steget med 75 prosent i 1999 og selskapet er nå verdsatt til 41 milliarder dollar, eller 305 milliarder norske kroner. Til sammenlikning er nå børsverdien på Time Warner (som blant annet eier CNN) nå 73 milliarder dollar, og Walt Disney Holdings er verdsatt til 72 milliarder dollar.

Til toppen