Yahoo realiserer milliardgevinst

Toppsjef Marissa Mayer deler ut Alibaba-penger til aksjonærene.

Yahoo realiserer milliardgevinst
Toppsjef Marissa Mayer i Yahoo kan være en viktig alliert for Alibaba ved en eventuell opptrapping av konflikten med Google rundt mobiloperativsystemet Aliyun. Bilde: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images / All Over Press

I 2005 investerte Yahoo en milliard dollar i det kinesiske nettselskapet Alibaba. Siden har Yahoo tapt terreng mot sine konkurrenter, mens Alibaba har opplevd stor og langvarig vekst. Samtidig har forholdet mellom Yahoo og Alibaba blitt betent.

Avtalen mellom Yahoo og Alibaba i 2005 ga Yahoo en 40 prosent andel av aksjene i Alibaba, mens Alibaba sto for driften av Yahoos kinesiske nettsted. Samarbeidet gikk ikke knirkefritt, og forholdet mellom partnerne ble stadig mer betent.

Verken Carol Bartz eller hennes etterfølger Scott Thompson greide å løse flokene. Det gjorde derimot interimtoppsjef Ross Levinsohn, i mai i år.

Les: Yahoo løser sin Kina-floke

Avtalen som Levinsohn forhandlet fram gikk ut på at Alibaba skulle kjøpe tilbake opptil halvparten av Yahoos aksjer i selskapet. Samtidig skulle det innføres betingelser for drift av Yahoo Kina som frigjorde Yahoo fra enhver befatning med kinesisk nettsensur. Fordi Alibaba trengte finansiering for å kjøpe tilbake aksjene sine – de er ikke børsnotert – ble det satt en frist på seks måneder for å gjennomføre transaksjonen.

I går sendte Alibaba og Yahoo ut hver sin pressemelding om at aksjetransaksjonen nå er gjennomført, og at Yahoo er tilført verdier på til sammen 7,6 milliarder dollar: 6,3 milliarder dollar kontant, 800 millioner dollar i preferanseaksjer i Alibaba og 550 millioner dollar knyttet til en justert lisensieringsavtale.

Fratrukket skatt og honorarer innebærer dette en nettogevinst på 4,3 milliarder dollar for Yahoo.

I pressemeldingen fra Yahoo heter det at 3,65 milliarder dollar tilfaller aksjonærene direkte. Av disse er 646 millioner dollar allerede utbetalt.

I sin pressemelding er Alibaba opptatt av å få fram at de har lykkes med å sette sammen historiens hittil største private finansieringspakke for et kinesisk selskap i privat sektor. Pakken verdsetter Alibaba til rundt 40 milliarder dollar. Åtte internasjonale banker er med: Australia and New Zealand Banking Group, Barclays Bank, Citi, Credit Suisse, DBS Bank, Deutsche Bank, Mizuho Corporate Bank og Morgan Stanley.

Yahoo opplyser at de nå sitter igjen med rundt 23 prosent av de ordinære aksjene i Alibaba. Sammen med preferanseaksjene som de også eier, anslår de verdien av sin eierandel i Alibaba til rundt 8,9 milliarder dollar.

Styreformann Jack Ma ønsker å børsnotere Alibaba. Han mener en forutsetning for at kinesiske nettselskaper skal kunne børsnoteres, er at de ikke har store utenlandske eiere. Dette er bakgrunnen for at avtalen inngått med Yahoo i mai åpner for at Yahoos eierandel kan reduseres ytterligere, i forbindelse med en børsnotering.

Ifølge Yahoo innebærer avtalen at de kan selge om lag halvparten av sine resterende aksjer ved Alibabas børsintroduksjon, og siden selge seg helt ned. Ifølge Alibaba har de rett til å kjøpe halvparten av Yahoos eierandel i trinn to av avtalen inngått i mai.

Med sine 23 prosent av aksjene i Alibaba er Yahoo fortsatt en viktig medeier. I tilknytning til konflikten mellom Google og Alibaba rundt mobilplattformen Aliyun, har det vært spekulert i hva slags rolle Yahoo kan komme til å spille.

Les:

Et nøkkelpoeng her er at Yahoos nåværende toppsjef Marissa Mayer er tidligere mangeårig visepresident i Google. Hun kjenner Google styrker og svakheter bedre enn de aller fleste, og denne kunnskapen kan være gull verdt for Alibaba hvis de virkelig tar mål av seg til å gjøre Aliyun til «Kinas Android».

Les mer om: