Yahoo!-sak med franske åpninger

Denne uken ble det avsagt dom i USA som slår fast at amerikanske myndigheter ikke plikter å bistå med å fullbyrde den franske dommen over Yahoo! Men siste ord er slett ikke sagt i saken.

Denne uken ble det avsagt dom i USA som slår fast at amerikanske myndigheter ikke plikter å bistå med å fullbyrde den franske dommen over Yahoo! Men siste ord er slett ikke sagt i saken.

Yahoo! Inc fikk i fjor gjennomgå av en fransk domstol for at det var mulig for franskmenn å kjøpe nazieffekter gjennom deres nettsted. Saken endte med at Yahoo! ble pålagt å forhindre at franskmenn hadde mulighet for å aksessere slike tilbud på deres nettsted. Denne uken ble det avsagt dom i USA som slår fast at amerikanske myndigheter ikke plikter å bistå med å fullbyrde den franske dommen..

I fjor ble det i Frankrike avsagt en dom som gikk ut på at den amerikanskeide nettportalen hadde krenket franske regler ved å tillate sine brukere å selge nazieffekter over Internett. I USA er det å tilby slike effekter tillatt med hjemmel i de vidtgående amerikanske ytringsfrihetsreglene. Det forhold at det var mulig for franskmenn å aksessere de aktuelle nettsidene, ble av den franske domstolen ansett for å være tilstrekkelig for at fransk lov fikk anvendelse.

Dette gjaldt uavhengig av om nettsidene var lokalisert under det franske nettstedet til Yahoo - Yahoo.fr - eller det amerikanske nettstedet - Yahoo.com.

I den franske dommen ble det bestemt at Yahoo! måtte sørge for å forhindre distribusjonen av nazimateriale via deres nettsteder, og at Yahoo! pliktet å betale 100.000 franske francs for hver dag de ikke klarer å overholde disse forpliktelsene. Yahoo! aksepterte at de må forholde seg til fransk lovgivning hva gjelder de effekter som distribueres gjennom auksjonssidene på deres franske nettsted. Imidlertid var de uenig i at fransk lovgivning skal kunne regulere virksomheten som finner sted på Yahoo!s amerikanske nettsted.

Yahoo! ba derfor en føderal domstol i California om å avsi en fastsettelsesdom som går ut på at den franske domstolen ikke hadde rett til å avsi dommen med virkning for portalens amerikanske nettsted. Kravet var basert på at Yahoo! mener at den franske domstolen ikke hadde jurisdiksjon over de aktiviteter som fant sted på selskapets amerikanske nettsted, i og med at nettstedet var og er lagret på en server i California.

Internasjonalt har det knyttet seg betydelig spenning og usikkerhet til utfallet av avgjørelsen, som ventes å bli en viktig dom for avklaring av jurisdiksjons- og lovvalgsspørsmål relatert til ytringer på Internett som involverer USA.

På onsdag denne uken falt endelig avgjørelsen. Den går ut på at ytringer som fremsettes via amerikanske nettsted er vernet av ytringsfrihetsbestemmelsene i First Amendment. Salg av nazieffekter vil derfor i utgangspunktet kunne skje via nettsidene på det amerikanske nettstedet til Yahoo! - uten at franske myndigheter kan gjøre noe med det.

Selv om avgjørelsen avklarer en del problemstillinger, er det fortsatt mange problemer som forblir uløst. For eksempel er det uklart hva som ligger i at nettstedet er amerikansk. Vil det for eksempel være umulig å be om at amerikanske myndigheter bistår med å fjerne ærekrenkende materiale en nordmann har publisert på et nettsted som hostes av en amerikansk host provider? I så fall vil det være forholdsvis enkelt å omgå norsk regelverk på dette punkt.

Siste ord er nok neppe sagt i denne sak.

Til toppen