Yahoo-sjef frikjent for nazi-auksjon

En fransk ankeinstans har satt definitivt punktum for nazi-auksjonssaken mot Yahoo.

En fransk ankeinstans har satt definitivt punktum for nazi-auksjonssaken mot Yahoo.

I mai 2000 gikk to franske organisasjoner, en jødisk studentforening og en liga mot rasisme og antisemittisme, til søksmål mot Yahoo da de oppdaget at det ble omsatt nazieffekter gjennom Yahoos auksjonstjeneste.

Yahoo ble dømt til å sperre auksjonstjenesten for nazieffekter, og har siden rettet seg etter dette.

Dommen kjente også Yahoo-sjef Tim Koogle som skyldig i å ha rettferdiggjort forbrytelser mot menneskeheten ved å tillate auksjonen av nazieffekter. Koogle anket denne avgjørelsen, og fikk onsdag medhold i den endelige ankeinstansen i Paris.

Dette betyr at saken endelig er rettslig ferdigbehandlet. I et utspill som kunne dannet mønster for amerikansk avvisning av europeisk rettsvesen, fremmet Yahoo i desember 2000 en sak for amerikansk rett, der de ba om at den franske kjennelsen skulle erklæres ugyldig. Yahoo vant første runde, men tapte ankesaken i august 2004. Der fant et panel på tre dommere at amerikanske domstoler ikke kan tilsidesette kjennelser fra andre lands domstoler når utlendingene selv ikke har tatt initiativet til å bringe saken for en amerikansk rett.

I februar 2005 gikk den amerikanske ankeinstansen likevel med på å ta opp saken på nytt.

    Les også:

Til toppen