Yahoo-sjef frykter nettsøppel

Jerry Yang, sjef for internettsuksessen Yahoo!, har stor tro på nettet og tror mange nye bransjer vil komme på nett i nær fremtid. Likevel nærer han en frykt for at nettets utvikling kan bli hemmet av forsøpling.

Jerry Yang, sjef for internettsuksessen Yahoo!, har stor tro på nettet og tror mange nye bransjer vil komme på nett i nær fremtid. Likevel nærer han en frykt for at nettets utvikling kan bli hemmet av forsøpling.

Jerry Yang er veldig avslappet til å være en som er på toppen av nettbølgen. Under torsdagens programtale på Spring Internet World '98 i Los Angeles ble han møtt av større applaus enn de mer etablerte aktørene som er på messen for å profilere sine produkter. Yang, derimot, sa at han og folkene i Yahoo! er priviligerte som har fått en så stor rolle i å definere nettet og påvirke nye trendepå nett.

- Vi er et medieselskap, eller kanskje mer en media- og handelsaffære, sa Yang. - Nettet har forandret våre liv, og er stadig en større del av hverdagen.

- Selv er jeg web-avhengig og bruker mesteparten av dagen koblet til nettet i full gang med e-post, sjekking av aksjeporteføljen eller bestilling av klesplagg fra gap.com, fortalte Yang.

Han dro frem eksempler på hvordan folks liv har blitt endret og definert som følge av Internett. Ikke statisk informasjon, men kommunikasjon og deling av eller tilgang på kritisk informasjon.

I henhold til Yang, er de tre faktorer som driver Internett:

sluttbrukeren/

konsumenten

- har definert nettet,

- stiller krav og

- driver brukervennlighet

innhold og

programvare

- påvirker kvalitet og

- gjør nettet interessant

annonsering og

e-handel

- å tjene penger er en

enorm drivkraft på Internett.

Sluttbruker har på de tre siste årene gått fra surfing til å kreve reell verdi, i sanntid, som kan skape merverdi.

I henhold til Yang var det 20 millioner personer som brukte nettet i 1995, og 90 prosent av disse var datanerder i profesjonell sammenheng. Dette er i tråd med hvordan telefonen - i sin tid - tok sine første steg og ble mest brukt i bedriftssammenheng.

- I 1998 når vi 100 millioner personer på nettet, og vi er mye nærmere et 50/50-fordeling både i forholdet menn/kvinner og business/hjemmebruk. Hjemmebruk har blitt en stor drivkraft i den voldsomme utviklingen med nettbasert handling, sa Yang.

Annonsering på nett har vært et meget ømfintlig tema og Yang mener Yahoo har vært ydmyk overfor farene for å irritere leserne med for mye annonser og andre upraktiske innslag på nettsidene deres.

- Da vi begynte å selge bannerannonser for tre år siden, følte vi at vi hadde "solgt ut" leserne våre, forklarte Yang. - Nå som den følelsen er borte, fokuserer vi på å gjøre mer enn bare å ha bannere og heller hjelpe sponsorene med hele annonse-mixen.

I 1996 ble det annonsert for 200 millioner dollar på nettet, mens det vil bli omsatt for over 2 milliarder dollar i 1998, et tall som vil bli doblet hvert år. Nettannonsebransjen er nå rustet med bedre informasjon som hvor ofte leserne er på en nettside, demografisk bakgrunn, samt inntektsprofil. Etter hvert har lesermassen blitt mindre teknologiorientert ettersom tilgjengelig informasjon har blitt bredere anlagt.

Yang peker på at det er tre bransjer som har banet vei på nett i første omgang: maskinvare, programvare og finans. I neste omgang ser han for seg at følgende bransjer vil følge etter på nett:

  • helse,
  • farmasi,
  • sport,
  • klær, og
  • leketøy

Elektronisk handel nådde en omsetning på 1 milliard dollar i 1997, men Yang tror dette tallet kommer til å være i $100-milliardersklassen i løpet av 10 år. Dermed blir e-handel mye større enn nettannonsering.

Som eksempel på vellykket netthandel nevnte Yang:

  • e-trade.com
  • cdnow.com
  • amazon.com

Yang mener de største truslene mot og utfordringene for Internett er forsøpling gjennom uønsket e-post, unødig bruk av grafikk og multimediainnhold fordi det er mulig, samt at brukerne blir passive i forhold til nettet. Han ser også viktigheten av å ivareta personvernet og bekjempe sensur på nettet.

- Vær aktive, ikke passive - det er vår verden, oppfordret Yang som venter på den dagen et lokal politisk valg blir avgjort med stemmer som man har sanket inn ved hjelp av Internett.

Til toppen