Yahoo-utspill styrker personvernet

De kutter lagringen av brukeres søkedata til langt under EU-kravet på seks måneder.

Yahoo-utspill styrker personvernet

De kutter lagringen av brukeres søkedata til langt under EU-kravet på seks måneder.

Det har lenge stått strid om hvor lenge de store søketjenestene Yahoo, Microsoft og Google skal ha anledning til å oppbevare data om hvordan brukerne har søkt. EUs personvernpanel, kjent som Article 29 Data Protection Working Party, anbefalte i april at tiden begrenses til seks måneder.

Utspillet fikk Google til å endre praksis og kutte oppbevaringstiden til ni måneder. Microsoft holder på søkedata i 18 måneder, mens Yahoo lagrer dem i 12 måneder.

Microsoft kunngjorde i forrige uke at de er villige til å bøye seg for EU-kravet, men bare under forutsetning av at Yahoo og Google gjør det samme. På det tidspunktet var signalene fra konkurrentene at de ikke aktet å gjøre noe. Utspillet var med andre ord uforpliktende.

I går kom Yahoo med helt andre toner: De forpliktet seg til ensidig å kutte lagringstiden for brukernes søkedata til tre måneder, og de la samtidig fram en plan for hvordan de skal endre sin nåværende praksis.

Yahoo sier at 90 dager etter et søk, skal den siste delen av IP-adressen slettes. Samtidig skal innholdet i informasjonskapsler endres, og andre opplysninger som knytter søkedata til personer skal slettes. Dette skal gjøre alle søkedata eldre enn 90 dager anonyme.

Tilsvarende tiltak gjennomføres også for å anonymisere data om sidevisninger, sideklikk, annonsevisninger og annonseklikk, sier Yahoo.

Den nye praksisen skal settes i verk fra januar, og vil være gjennomført i alle Yahoos tjenester innen midten av 2010.

Reaksjoner fra personvernhold er positive.

Microsoft sier de stiller seg i hovedsak positive til Yahoos utspill, uten å forplikte seg selv til å endre praksis. Microsoft oppbevarer brukerdata lenger enn noen andre. De stiller seg kritisk til at Yahoo bare sletter det siste segmentet i IP-adressen. Deres praksis er å slette hele IP-adressen.

Google sier de ikke akter å endre sin praksis med oppbevaring i ni måneder, men at de foretar en løpende vurdering av sin personvernpolitikk.

    Les også:

Til toppen