Yatack navnet videreføres sannsynligvis

Fusjonen mellom de to nettbutikkene Yatack og Toga.com fikk sin endelige godkjennelse av generalforsamlingen i Toga i går.

Fusjonen mellom de to nettbutikkene Yatack og Toga.com fikk sin endelige godkjennelse av generalforsamlingen i Toga i går.

De to gamle ringhanene Yatack og Toga.com ble tidligere i høst enige om å slå sine floker sammen. Nå har fusjonen fått sin godkjennelse fra begge de to selskapers generalforsamling, og dermed synes fusjonen å være et ugjenkallelig faktum.
Les mer om fusjonen her:
Ingen tro på Yatack og Toga.com
yaTack: Ikke enig i at det er høy prising
Stig Herbern betaler 250 prosent overpris
Toga.com fikk yaTack til fusjon
Toga.com fusjonerer med yaTack
yaTack skal gifte seg
yaTack stopper oppkjøp
yaTack inntar Sverige

Fusjonen blir gjennomført med et bytteforhold på 46-54 i Yatacks favør, gjort opp med 30 millioner nytrykte aksjer i Yatack som blir fordelt mellom Toga.com aksjonærene. Det betyr igjen at det er Yatack selskapet som blir videreført. Og selskapet opprettholder sine ambisjoner om å bli notert på Oslo Børs i løpet av første kvartal neste år. Man ser også for seg en sekundærnotering, men om denne blir i Stockholm er fremdeles utvist.

Selskapets største eier etter fusjonen er :

Eier Eierandel
Int.Crystal Clear Ltd. 12,5 %
Datum AS 12,1 %
SEB 8,9 %
E-Labs AB 5,5 %
Emergin Technology Ltd 4,4 %
Orkla ASA 3,8 %

Markedsdirektør Jon Dammann i Yatack sier til digitoday.no at man enda ikke har bestemt seg for hvilket navn det nye selskapet skal bære, men at børsnoteringen i Norge, og hovedkontorets plassering er begge elementer som taler for at Yatack vinner.

-Yatack har i dag et mye bedre merkenavn i Norge enn Toga.com har i Sverige. Men til syvende å sist er det de markedsmessige forhold som bestemmer hvilket navn som blir videreført på nettbutikken, avslutter Dammann til digitoday.no

Da fusjonen mellom de to selskapene ble gjort kjent, lå Yatack aksjen på i overkant av 4 kroner, og det norske selskapet var alene priset til 140 millioner kroner. Nå drøye to måneder senere ligger aksjekursen på 1 krone og 20 øre, noe som tilsvarer et fall på over 70 prosent. Totalt sett er de fusjonerte selskap nå samlet verdsatt til snaue 80 millioner kroner etter fusjonen.
Til toppen