yaTack stopper oppkjøp

Nettbutikken yaTack stopper fusjonsplanene som skulle ha skaffet dem en filial i Danmark. For store "strukturforskjeller", sier yaTack.

Nettbutikken yaTack stopper fusjonsplanene som skulle ha skaffet dem en filial i Danmark. For store "strukturforskjeller", sier yaTack.

Analytikerne råder de mange Internett-butikkene til å fusjonere seg sammen eller dø alene. Men veien frem til fusjoner er fylt av store hull. Nå stopper yaTack-sjef Hans Christian Qvist oppkjøpet av den danske nettbokhandelen Stop4U.

"Stop4U og yaTack asa fant at strukturforskjellene i de to selskapene var så forskjellige at et oppkjøp ikke ville innfri forventningene til partene", sier Qvist i pressemeldingen.

Hva disse strukturforskjellene er, går ikke selskapet nøyere inn på.

- Det påvirker ikke vår satsing på bøker, som er et av fem områder der yaTack ønsker å bli best i nærmeste framtid. Foruten reiser, lansert for to uker siden, er musikk, film, data og elektronikk produktområder som vil framstå i ny og konkurransedyktig drakt i løpet av høsten, sier han i pressemeldingen.

yaTack kan tilby et fullstendig sortiment av lokale bøker i Norge og Sverige, men vil bli satt noe tilbake tidsmessig i Danmark, innrømmer selskapet.

Qvist er oppgitt som kontaktperson i pressemeldingen, men er bortreist til onsdag får digi.no opplyst.

Les om refokuseringen til yaTack her:


YaTack - nå fokuserer vi

Til toppen