Ydmyk A-etat

- Et viktig poeng i Arbeidsmarkedsetatens "image-problem", er at A-etaten, i tillegg til å skulle være moderne, også har et ansvar overfor de som ofte har vanskeligst for å få jobb, blant annet arbeidshemmede og fremmedspråkelige, sier markedsdirektør Odd Erik Martinsen.

- Et viktig poeng i Arbeidsmarkedsetatens "image-problem", er at A-etaten, i tillegg til å skulle være moderne, også har et ansvar overfor de som ofte har vanskeligst for å få jobb, blant annet arbeidshemmede og fremmedspråkelige, sier markedsdirektør Odd Erik Martinsen.

Martinsen mener det er viktig å være ydmyk overfor konkurrentene.

- Vi har stor respekt for dem. Når jeg leser kommentarene fra Jobshop, Jobline og Aftenposten (se relaterte artikler i margen til høyre, red.anm.), høres det nesten ut som vi er "dvergen". Når Henning Dahl i Aftenposten sier at vi om noen år kan få tilgang til alle avisers stillingsdatabaser, er det feil. Vi har allerede hatt tilgang til disse lenge. Vi har en sentral i Mo i Rana med 80 ansatte. Selvfølgelig kan det skje at vi glipper på en og annen stilling, men daglig legges det inn stillingsannonser fra 200 aviser. Med loven i hånd. Vi må gjøre det; offentlig sektor er sånn. Vi skal legge frem det totale jobbmarkedet i Norge, poengterer Martinsen overfor digi.no.

- Vi har ikke 100 prosent av markedet, mange arbeidsgivere går bare ut i avisene. 35 prosent av stillingene lyses ut gjennom A-etaten direkte, og 65 prosent klippes fra avisene. Vi jobber aktivt for de 35 prosentene. Arbeidsgivere trenger arbeidskraft, og vi klarer å skaffe dem det i drøye 80 prosent av tilfellene.

Martinsen sier videre at A-etaten ikke har noen grunn til å føle seg som nykommere : - Vi hadde hundreårs-jubileum i fjor!

Han minner om at A-etaten også har betydelige velferdspolitiske oppgaver - både i forhold til å gi bedriftene den kompetansen de søker og hjelpe de som har vanskeligst for å få jobb.

- Vi kan ikke jobbe med bare utvalgte yrkesgrupper. Vi har blant annet et ansvar overfor yrkeshemmede og fremmedspråkelige. Når vi blir beskyldt for å ha et image-problem, forteller dette mest om fordommer. Egentlig burde vi fått honnør for dette istedenfor, sier Martinsen, som minner om at etaten ikke har fått noen ekstrabevilling til sine annonsekampanjer, de tas av ordinær ramme.

- Jeg er ydmyk nok til å skjønne det med image; vi må jo fortelle hvem vi er. Innenfor faglærte og ufaglærte yrkesgrupper er vi omtrent de eneste som formidler jobber.

Martinsen understreker at det er grenser for hvor langt A-etaten vil gå i konkurransetenkningen.

- Vi kan ikke konkurrere med Jobline og Jobshop; vår hovedoppdragsgiver er Stortinget. Når vi har behov for spisset service tilrettelegges det for det; ikke for å utkonkurrere de private, men for at vi - de største - også skal være moderne.

Han legger til at han synes de andre er bra - og dyre. Og at de vil fortsette å være supplementer til A-etatens base.

- Vi jobber aktivt for å være den store aktøren, men er på ingen måte engstelig for at andre skal skape rystelse.

- Jeg tror ikke vi er best på alt, men vi skulle gjerne vært det, avslutter Martinsen.

Til toppen