Ydmyk Microsoft må tenke seg om

Brad Smith sier Microsft vil rette seg etter EU-domstolens kjennelse, men ber om tid til å tenke.

Ydmyk Microsoft må tenke seg om
Bilde:

Microsoft har offentliggjort noen innledende kommentarer til det knusende nederlaget i ankesaken mot EU-kommisjonens monopoldom.

    Les også:

Juridisk direktør Brad Smith sier de må få tid på seg til å lese hele dommen på over 200 sider før de kan komme med mer detaljerte kommentarer og svare på spørsmål.

Smith understreker at Microsoft vil rette seg etter kjennelsen.

Han mener at Windows Vista, den nyeste av Microsofts PC-system, allerede er i samsvar med kjennelsen, uten å gå i nærmere detaljer.

Den største striden har stått om hvordan Microsofts konkurrenter skal gis tilgang til kommunikasjonsprotokollene til Windows.

Her sier Smith at Microsoft har arbeidet hardt for å etterkomme påleggene fra EU-kommisjonen, og det fortsatt gjenstår punkter der man er uenig. Smith sier de håper at kjennelsen til ankeinstansen kan gi «større klarhet» og bidra til at man kommer fram til en løsning.

Microsoft har gjentatt ganger bearbeidet dokumentasjonen og endret på lisensieringsbetingelsene, uten å ha funnet nåde hos EU-kommisjonen. Nå er det ingen vei utenom: Selskapet kan risikere ytterligere straffetiltak dersom de ikke tilfredsstillers kommisjonens krav.

Smith understreket at Microsoft står ved sitt engasjement i Europa, både når det gjelder støtte til europeiske språk, satsing på forskning og utvikling, et høyt antall ansatte og et stort antall partnere. Siden 1998, sa EU-kommisjonen satt i gang egen etterforskning av Microsoft etter en klage fra Sun, er tallet på Microsoft-ansatte i Europa mer enn tredoblet, til 13.000.

– Mye har endret seg de siste ni årene, understreket Smith. Han viste blant annet til at Sun og Novell, som i 1998 var fiendtlig innstilt til selskapet, de siste årene har inngått et stadig tettere samarbeid med Microsoft.

Det er anledning til å anke ankeinstans lovanvendelse. Smith ga ingen antydning om hva slags tanker han har i forhold til det.

Smith vil holde en pressekonferanse i Brussel kl 1430 i ettermiddag.

Les mer om:
;