«YouTube»-tjeneste for spill fra NTNU-studenter

«YouTube»-tjeneste for spill fra NTNU-studenter

Ni studenter og forskere ved NTNU står bak Geelix, en Youtube-lignende tjeneste for dataspill.

I november i fjor lanserte en gruppe på ni studenter og forskere ved NTNU en ny nettjeneste for brukere av dataspill, i samarbeid med School of Information Management and Systems ved University of California Berkeley.

Tjenesten kalles Geelix og er ifølge Ole I. Holthe, forsker ved NTNU og teknisk sjef for i Geelix, en slags Youtube for deling av videospill.

Hensikten med tjenesten er at spillere skal kunne utveksle spillerfaringer.

Geelix består av langt mer enn en lenkeliste med videoopptak. Geelix HUD (Head Up Display) er sammen med Geelix Desktop GX en løsning som gir gamere et ekstra lag med delingsfunksjonalitet inne i spillet. Med dette kan gamerne gjøre høyoppløste videoopptak av spillet, utføre live videofangst og streaming til et publikum, administrere og dele spillservere, kommunisere med andre med lynmeldinger eller via IP-telefoni, søke etter andre spillere og se på deres profiler, samt kommentere og laste opp HD-video.

– En viktig aspirasjon med Geelix er å relatere spillvideo med innhold med høyere kunnskapsverdi, sier Holthe.

– Millioner av yngre mennesker og barn tilbringer store deler av tiden sin med videospill, spesielt i finansielt pressede familier, hvor videospill-konsollen ofte står for barnepasset mens foreldrene jobber. Skolene er i ferd med å gi opp på disse barna. Vi tror Geelix er en kjempemulighet for å nå dem, få dem mer interessert i å lære faktisk kunnskap relatert til underholdningsinnholdet, med små tester og Geelix-«props» (belønning/gaver).

Holthe er sammen med tre andre i utveksling med University of California Berkeley og jobber på et kontor i San Francisco.

– På NTNU i Trondheim er vi tilknyttet det nye spillprogrammet til NTNU, og bidrar med forskning og utvikling i forhold til sosiale teknologier relatert til videospill. Vi er fem studenter ved NTNU som jobber med sosiale aspekter med spillservere. I Norge har vi også jobbet litt med Telenor FoU, NRK Utvikling og NextGenTel BroadPark.

– Her i San Francisco er vi fire som jobber fast med utvikling av Web-tjenestene og HUD-programvaren, og vi jobber en god del sammen med HCI-gruppene på UC Berkeley SIMS, forteller Holthe, og legger til at Geelix er i dialog med en rekke aktører, deriblant Google, Yahoo!, Comcast, AOL, Intel Viiv, EA og UbiSoft.

Likevel understreker Holthe at Geelix har et vedvarende mål å holde tjenesten ikke-kommersiell.

– Dette er fordi forskning og nyskapning er så utrolig viktig for denne typen nye underholdningssystemer. Geelix representerer fremtiden innen neste generasjons underholdningssystemer. Vi er avhengige av å være i forkant og være med på å definere fremtiden innen underholdning, og da er vi nødt til å jobbe tett med ledende ikke-kommersielle FoU-miljøer, som NTNU, UC Berkeley, Stanford og andre, forteller han.

– Hittil er alt limt sammen med støtte fra Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge Trøndelag, Eksportsatsning Trøndelag, NTNU, noen få valiante kunder, en rekke studentprosjekter ved NTNU og UC Berkeley, og mye håp og god vilje!

Siden lanseringen i november i fjor, har gruppen jobbet mye med forbedringer i forhold til opptak, komprimering, overføring, lagring, distribusjon, og visualisering av sanntids video og spilldata. Siste versjon av Geelix HUD er 3.5b, som ble lansert 5. april. Her en liste over utviklingshistorikken finnes på nedlastingssiden.

– Neste lansering, versjon 4.0, er forventet i løpet av en mai og vil muliggjøre sanntids opptak av spillvideo. Det er en svært viktig milepæl for Geelix. Vi planlegger også en helt ny type Mediesenter, for HDTV, basert på en ny og egenutviklet nettleser- plug-in, forklarer Holthe.

Til toppen