Yrvin: IDC-undersøkelse om Linux/Windows er verdiløs

Knut Yrvin, leder for Skolelinux-prosjektet, er rystet over tallmaterialet IDC benytter for å finne kostnadene på IT-medarbeidere.

Knut Yrvin, leder for Skolelinux-prosjektet, er rystet over tallmaterialet IDC benytter for å finne kostnadene på IT-medarbeidere.

Knut Yrvin er ikke nådig i sine karakteristikker om en nylig undersøkelse av de totale eierkostnadene ved Windows og Linux. Undersøkelsen ble utført av IDC, men finansiert av Microsoft. digi.no skrev om undersøkelsen for en uke siden.

- Jeg er rystet over IDCs karakteristikker av lønnsnivået til kompetente IT-folk. Akkurat som IDC hadde oversikt over lønnsstatistikken til Abelia, NHO, SSB og LO. I Norge er kompetente folk i snitt 32 prosent lavere betalt enn hva gjennomsnittet er i Europa. IT-lønningene i USA har vært blåst helt ut av proporsjoner. At IDC ikke har regnet på servicetimer gjør hele undersøkelsen verdiløs, sier Yrvin i en e-post til digi.no.

- Det vil selvsagt være et par i økonomiavdelingen i en bedrift som nå får argumenter fra IDC til å bruke 1.000.000 på nye Windows-lisenser over en periode på fem år, og oppgradere maskiner for 300.000 kroner årlig. To av bedriftens økonomi-ansatte som har integrert Excel med økonomisystemet krever at resten av bedriftens 100-150 kontoransatte skal oppgradere til nyeste Windows-utgave for å lese de nyeste Word-dokumentene. Dette gjør man selv om 100 ansatte fint ville klart seg med en tekstbehandler, regneark, nettleser, og e-post-program -- gjerne OpenOffice som tekstbehandler. I dette bildet er det ikke rart IDC snakker om lønningene til driftspersonalet, framfor å spørre om behovet for løsninger bedriften trenger, skriver Yrvin videre.

Han spør seg også hvorfor IDC resirkulerer salgsargumentene Microsoft har brukt i 2000 og 2001 som hovedargumenter for å si at Linux er dyrere enn Windows.

- Dette går i utgangspunktet på at Linux er dønn umulig grunnet tekstbasert brukergrensesnitt. På den måten overser IDC at man for lengst tilbyr grafiske brukergrensesnitt for administrasjon av Linux. Her kan nevnes Webmin eller verktøyene til Trustix.

Yrvin viser til tidligere undersøkelser som viser et helt annet bilde. Blant annet en undersøkelse gjort av Linköping Universitet ved ti svenske foretak for to år siden viser ifølge Yrvin at Linux på kontoret er femti prosent rimeligere enn Windows.

- I mellomtiden har Microsoft ifølge Gartner Group økt sine priser med 33 til 107 prosent, legger han til.

- Teknologi-rådet i Danmark har heller ikke klart å produsere scenarier på samme måte som IDC/Microsoft som i hovedsak bygger på amerikanske IT-lønninger og feilaktige påstander om hvor lite software-kostnadene er i en bedrift, skriver Yrvin.

Han viser til en rapport fra Teknologi-rådet om åpen kildekode fra oktober i år, samt en oppsummering av denne. En pressemelding fra Teknologi-rådet forteller om forventningene til sparte kostnader i forvaltningen i EU ved innføring av åpen kildekode.

Les også

I tillegg viser Yrvin til Skolelinux-prosjektets egen rapport om levetidskostnader.

Til slutt siterer han norske Trustix, som i oktober i år sa følgende til Computerworld:

"God Linux-kompetanse hos kundene er en trussel for Trustix fordi it-avdelingene da klarer seg med nedlastede gratisprogrammer fra internett".

Yrvin mener dette uten videre kan skrives om til: "God Linux-kompetanse hos kunden er en trussel for Windows fordi it-avdelingene klarer seg uten Microsoft".

Til toppen