JUSS OG SAMFUNN

Ytringsfrihetskommisjonen regner med nye medier

Ytringsfrihetskommisjonen skal foreslå ny lovtekst til grunnlovens paragraf om ytringsfrihet. Nå skal nye medier tas med i betraktningen, og kommisjonen vil blant annet ha innspill på hvordan ytringsfriheten gir seg uttrykk i nye medier som Internett, video og annet som har kommet til siden 1814.

Hilde Nyman
17. mars 1998 - 16:53

Ytringsfrihetskommisjonen ble utnevnt ved kongelig resolusjon 23. august 1996 under daværende justisminister Grete Faremo. Kommisjonen ble opprettet for å "foreta en grunnleggende gjennomtenkning av av ytringsfrihetens stilling i vårt samfunn".

Kjernepunkt i mandatet for kommisjonen er å foreta en "revisjon av grunnlovsvernet, med utgangspunkt i en analyse av de forhold som påvirker den reelle ytringsfrihet og drøftelse av det rettspolitiske grunnlag for grunnlovsvernet av ytringsfriheten", som det heter i resolusjonsbrevet. På bakgrunn av den historiske utvikling av ytringsfriheten siden 1814, skal kommisjonen vurdere om grunnlovsvernet bør utvides til forhold som i dag ikke er omfattet.

Kommisjonen ledes av professor Francis Sejersted.

Kommisjonssekretær Ørnulf Røhnebæk forteller at det er §100 som skal få ny lovtekst. Denne paragrafen har ikke vært endret siden 1814, og lyder i dag slik:

"Trykkefrihed bør finde Sted. Ingen kan straffes for noget Skrift, af hvad Indhold det end maatte være, som han har ladet trykke eller udgive, medmindre han forsætligen og aabenbare har enten selv vist, eller tilskyndet Andre til, Ulydighed mod Lovene, Ringeagt mod Religionen, Sædelighed eller de konstitutionelle Magter, Modstand mod disses Befalinger, eller fremført falske og ærekrænkende Beskyldninger mod Nogen. Frimodige Ytringer, om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand, ere Enhver tilladte." (Hentet fra Lovdatas gjengivelse av Norges grunnlov.)

- Nå skal det innføres en presis formulering med klare grenser. Nå skal nye medier som Internett, video og annet inkluderes, loven skal ikke bare gjelde de trykte medier. Vi skal med disse seminarene diskutere ytringsfrihetenes ulike aspekter, og her er det elektronisk formidling som står i sentrum. Her er det kaos og det finnes ikke oversikt eller detaljregler, sier Røhnebæk, til digi.no.

- Hittil har det vært avholdt tre åpne møter i Oslo og Tromsø, forteller Røhnebæk. Ved neste møte skal Bergen være åsted for kommisjonens diskusjoner.

Fristen kommisjonen har for å levere forslag til lovtekst er satt til 1. juli 1999.

Etter det digi.no får opplyst i Justisdepartementet, sitter følgende representanter i kommisjonen:

 • Professor Francis Sejersted (leder)
 • Biblioteksdirektør Vigdis Moe Skarstein (nestleder)
 • Professor Jon Bing
 • Redaktør Thor Bjarne Bore
 • Rektor Tove Bull
 • Norsk Journalistlags leder Diis Bøhn
 • Prosjektleder Kristin Høgdahl
 • Sametingspresident Ole Henrik Magga
 • Professor Helge Rønning
 • Professor Eivind Smith
 • Advokat Hans Stenberg-Nilsen
 • Informasjonssjef Ellen Stensrud
 • Ambassadør Kjeld Vibe
 • Journalist Nazneen Khan
 • Regissør Maria Fuglevaag Warsinski.
Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.