Ytterligere økning av SAPs markedsandel

SAP hadde et godt tredje kvartal. Den globale markedsandelen nærmer seg 60 prosent.

SAP hadde et godt tredje kvartal. Den globale markedsandelen nærmer seg 60 prosent.

Tolkingen av kvartalstallene som SAP la fram i går, forvanskes av store endringer i valutakurs det siste året.

Den samlede omsetningen sank med 2,9 prosent i forhold til samme kvartal i fjor, til 1,65 milliarder euro. Med valutakurs som i fjorårets kvartal, er årets tall en vekst på 3 prosent.

Driftsresultatet økte med 22,9 prosent til 413 millioner euro. Overskuddet økte med 24,8 prosent til 252 millioner euro. Det svarer til en økning fra 0,65 euro per aksje til 0,81 euro.

SAP deler sin omsetning i tre store kategorier:

  • programvarelisenser sto stille på 433 millioner euro – korrigert for valuta er det en framgang på 7 prosent. Framgangen er viktig, fordi den gjenspeiler vilje til investering hos kundene
  • vedlikehold økte med 8,4 prosent til 655 millioner euro
  • konsulent og opplæring falt med 14,3 prosent til 550 millioner euro

SAP har i overkant av 29.000 ansatte, et par hundre flere enn i slutten av juni. Denne utviklingen kan tyde på at målet som SAP satte seg i 2001, om en fordobling av staben til 46.000 medarbeidere innen 2004, antakelig ikke vil bli nådd.

På grunnlag av salg av programvarelisenser, beregner SAP sin globale markedsandel til 57 prosent, mot 55 prosent i andre kvartal i år, og 48 prosent i tredje kvartal i fjor. Markedet er definert som den samlede lisensomsetningen til SAP og de fire største konkurrentene, Oracle, PeopleSoft, Siebel og i2 Technologies.

Omsetningen i Amerika falt 2 prosent til 572 millioner euro. Uten valutasvingninger hadde SAP notert en framgang på 11 prosent. Lisensomsetningen i USA økte med 35 prosent absolutt, 54 prosent valutakorrigert. Også i USA er stillingen som dominerende leverandør styrket.

I Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) falt omsetningen 4 prosent til 877 millioner euro. Nedgangen i hjemlandet Tyskland var som gjennomsnittet i EMEA. I Asia/Stillehavet sto omsetningen stille på 203 millioner euro. Korrigert for valutasvingninger er dette en framgang på 9 prosent.

SAP er fornøyd med å ha levert "sterke resultater trass i et vedvarende tøft marked". Kvartalstallene var i samsvar med resultatvarselet fra 9. oktober.

    Les også:

Om utviklingen framover nøyde SAP seg med å si at vedvarende bedring av driften vil føre til at driftsoverskuddet per aksje vil ligge i den øvre delen av intervallet antydet 9. oktober, på 3,45 euro per aksje til 3,60 euro.

Til toppen