Yuen: 15 millioner i Online Club

Solid underskudd til tross; Online Club er Simon Yuens hjertebarn som han kommer til å satse langsiktig på. - Vi kan gå med overskudd om vi går på sparebluss. Men det ville være en kortsiktig gevinst, sier han.

Solid underskudd til tross; Online Club er Simon Yuens hjertebarn som han kommer til å satse langsiktig på. - Vi kan gå med overskudd om vi går på sparebluss. Men det ville være en kortsiktig gevinst, sier han.

Simon Yuen var en av de mange som var med fra begynnelsen i Global Money Games til det utviklet seg til et mareritt. I dag er det i første rekke Online Club gründeren engasjerer seg i og bruker penger på.

- Jeg kan mye om handel og gjennom Global Money Games ble jeg kjent med Internett som kommersiell kanal og som et verktøy som egner seg godt til handel. Selv om Internett er en kanal som aldri kan erstatte alle andre kanaler, er det den mest effektive som finnes, sier han.

For Yuen er Internett intet annet enn et nytt verktøy som må brukes på en annen måte og som menneskene kan nyttiggjøre seg.

- Handel på Internett er dynamisk og man må jobbe like mye med kunderelasjonsbygging der som ved annen handel. Men Internett vil ikke kunne erstatte butikken på hjørnet. Det er to grunner til at man foretar et kjøp; den ene er psykologisk hvor man på kjøpet får opplevelsen. Den andre er prisen, og det er her Internett bør fokusere, mener han.

- Etter emisjonen med GMG i våren 1996 satte jeg i gang med OLC. Forretningsutviklingen i OLC har som i mange andre nye selskaper fått en dyr lærepenge. Markedet var ikke der da vi startet opp, og 1997 var et tungt år hvor vi prøvet og feilet, sier han.

Online Club gikk med 14,6 millioner underskudd i 1997 etter en omsetning på kun 1,3 millioner kroner. I fjor økte omsetningen til knapt ti millioner kroner. Endelig regnskap er ikke ferdig, men mye tyder på at underskuddet i 1998 ikke ble noe mindre i 1997.

- Én av tingene OLC har gjort riktig, er å ikke undervurdere markedet. Dette er min baby, som jeg står for fra A til Å. Jeg har puttet inn 15 millioner i OLC så langt. Men OLC er fremdeles en ny og umoden bedrift som ikke har kommet dit vi vil. Men vi er langt på vei, sier Yuen.

Han legger ikke skjul på at han brenner for OLC og å kunne utnytte Internett som en kommersiell kanal.

- Når går OLC med overskudd?

- Det er avhengig av hvor aggressiv linje vi legger opp. Vi kan gå med overskudd om vi går på sparebluss, men det ville blitt kortsiktig gevinst. Man må jobbe langsiktig og strategisk. Det betyr ikke overskudd i den nærmeste tiden. Vi må ha det gøy, og kan tape penger, men ikke i all evighet, understreker Yuen.

Til toppen