Zero Trust: – Du kan ikke basere deg bare på én leverandør for å løse det

Les intervjuet med sikkerhetsforskeren Mark Loveless hos GitLab.

Zero Trust: – Du kan ikke basere deg bare på én leverandør for å løse det
Den tradisjonelle «borg og vollgrav»-tilnærmingen for IT-sikkerhet tar utgangspunkt i at alt som er på innsiden av de ytre grensene er til å stole på, og at ingen uvedkommende kan trenge seg inn. I mange av dagens IT-miljøer er ikke dette en realistisk forutsetning. Foto: Jean Vaillancourt/Colourbox

«Zero Trust», eller «Zero Trust Networking» (ZTN) er et begrep og en tilnærming til IT-sikkerhet som har fått økt oppmerksomhet de siste årene, selv om det egentlig ikke er noe helt nytt konsept.