Zett kjøper mobile tjenester fra Telenor

Rubrikksamarbeidet mellom Orkla og A-pressen går sakte fremover. Nå inngås en avtale med Telenor hvor mobile tjenester blir et viktig tema for lokalaviser som sårt trenger inntekter.

Rubrikksamarbeidet mellom Orkla og A-pressen går sakte fremover. Nå inngås en avtale med Telenor hvor mobile tjenester blir et viktig tema for lokalaviser som sårt trenger inntekter.

Zett.no er det elektroniske rubrikksamarbeidet som A-pressen og Orkla Media startet i fjor. Etter en treg start, har 14 av 70 aviser etter hvert kommet på nett med egne Zett-sider. Hensikten er at alle lokalavisene i de to mediehusene skal være med i samarbeidet.

I dag kom meldingen om at Orkla og A-pressen har skrevet under en avtale med Telenor om et teknologisk samarbeid. Ifølge en pressemelding fra teleselskapet har avtalen som formål å utvikle nye elektroniske tjenester for rubrikkannonse-selskapet Zett, og for de mer enn 70 lokalavisene.

Samarbeidet med Telenor omfatter utvikling av SMS (tekstmeldings)- og MMS (bildemeldings)-tjenester, betalingsløsninger på mobiltelefon, utvikling av WAP-portal for Zett og lokalavisene, samt video- og streamingtjenester. Avtalen innebærer også en kartlegging av mulige samarbeidsområder innen hosting-, nettverks- og datatjenester.

Zett har allerede leveranser på teknologisiden fra Tinde på rubrikkdatabasen, men den blir ikke berørt, ifølge Jan Moberg som er direktør for nye medier i Orkla Media.

- Den eneste konsekvensen er at Tinde og Telenor må forholde seg til hverandre, sier han til Propaganda.

Moberg mener at å sette ut disse teknologitjenestene, som er en naturlig del av en rubrikksatsing, er en bedre løsning enn å bygge dem selv.

- Telenor sitter på kompetanse og teknologi som vi ikke har. Alternativet til et tett samarbeid med Telenor, er å bygge opp et tungt teknisk miljø i Zett eller avisorganisasjonene. Vi ønsker heller en partner vi kan jobbe tett sammen med, slik som Telenor, mener Moberg. Han har selv tidligere jobbet på Internett-området i Telenor.

- Samarbeidet mellom mediehusene og Telenor åpner for spennende forretnings- og tjenesteutvikling sammen med ledende mediehus i Norge. Det er også viktig for oss at denne avtalen er med på å bygge opp under allerede eksisterende rammeavtale og aktiviteter mellom A-pressen og Telenor, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Morten Karlsen Sørby, i en pressemelding.

Moberg sier at de tre partene må dele inntektene som eventuelt kommer via mobile tjenester, men at de ikke har kommet så langt som å diskutere denne fordelingen.

- Dette vil bli basert på forretningsmessige gjeldende avtaler. Vi må i utgangspunktet forholde oss til de rammeavtalene som ligger der, men vil selvfølgelig diskutere eventuelle forbedringer for vår del, sier Moberg som ikke er redd for at det blir for små inntekter på hver av partene.

- Vi har jo fordeler av å være sammen. Hver for oss er vi for små, vi ville aldri klart å få inntekter i særlig grad, mener han.

Til toppen