×
Annonse fra TUM Studio for

Du trenger ikke dele samme bil, bare dele på bilen

ANNONSE: Du trenger ikke dele samme bil, bare dele på bilen
  • TUM Studio Dette er en annonse. Journalistene i Digi.no er ikke involvert i produksjonen.

Klar for litt statistikk?

Vi er drøyt 5,3 millioner innbyggere i Norge i dag. Omtrent 4,2 millioner av oss er over 18 år, og har med det mulighet for å kjøre bil. Det er registrert over 2,7 millioner personbiler her til lands. Det er 1,5 person per bil, det! Når en norsk privathusholdning består av ca 2,2 personer betyr det at det i gjennomsnitt er mer enn én bil per privathusholdning.

– Delingsøkonomi gir langt mer effektiv bruk av ressurser. Hvis vi tenker mer på transportbehov enn eierskap kan vi transportere flere personer med mindre trafikk. Bedre kollektive løsninger som tar oss dit vi faktisk skal, vil også gi oss store miljøgevinster, sier leder for digitalisering i Abelia, Kjetil Thorvik Brun.

Abelia

Kort tid etter lansering meldte Nabobil seg inn i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Da fikk de bistand i viktige samtaler med Skattevesenet, Datatilsynet og Oslo Kommune. 

«Vi så behovet for en støttespiller med ekspertise innen regelverket, med innsikt i og forståelse for teknologi som forretningsdriver. Det har vært veldig trygt og godt å ha Abelia med på laget» 

                             – Even Heggernes,                                              admin. dir i Nabobil.

Sjekk Abelias medlemsfordeler »

Nabobil

Nabobil er en plattform som gir privatpersoner mulighet til å leie eller leie ut bil. Konseptet, som bruker bankID-verifisering og Gjensidige som forsikringspartner, ble lansert i 2015. I dag har selskapet, som består av 7 ansatte, over 150 000 registrerte brukere og snart 100 000 gjennomførte leieforhold. 

– Et av de store målene med Nabobil er å være med på å redusere antall biler på veien. En delt bil kan være med på å redusere produksjonen av opptil 12 biler, forteller administrerende direktør Even Heggernes. 

– Det man mange glemmer når man tenker på utslipp fra en bil er at store deler kommer fra produksjon og avhending, ikke bare utslippene bilen gjør i byen. Så å kun redusere bruken vil ikke hjelpe like mye dersom alle fortsatt skal ha sin egen bil, sier Heggernes. 

I nasjonal transportplan 2018-2029 er det høyt fokus på byvekst, og da spesielt med tanke på å redusere antall biler i sentrum. Planen sier blant annet at regjeringen har en pott på 66,4 milliarder de ønsker å bruke på bærekraftige løsninger som kommunene kommer med. Men det er mange om benet, og med sine 5500 nabobiler følger også mang en diskusjon med diverse etater.  

– Vi har vært involvert i mange byutviklingsdiskusjoner med Oslo Kommune. Den siste nå dreide seg om parkering, og at kommunen satt av 600 plasser til delte biler. Noen av våre konkurrenter argumenterte for at Nabobil ikke skulle få tilgang på disse, men det er jo en slik tankegang som stagnerer hele drømmen om en utslippsfri by.

– Det krever en viss type kunnskap å navigere seg rundt det politiske landskapet, og vi har fått veldig mye bistand fra Abelia på disse områdene, sier Heggernes. 

En støttespiller med ekspertise

Even Heggernes, administrerende direktør i Nabobil.
Even Heggernes, administrerende direktør i Nabobil. 

Nabobil meldte seg inn i Abelia nesten umiddelbart etter lanseringen for tre år siden. Heggernes forteller om en forening som har vært ekstremt flinke til å åpne dører for dem.

– Abelia har satt oss i kontakt med politikere og latt oss forklare modellene våre. Veldig ofte hører jeg om politikere som misforstår konsepter uten egentlig å ha snakket med tilbyder, og så avfeier de det. Abelia har kontakter, og har ledet oss til de riktige. De har også åpnet dører til Skattevesenet, Datatilsynet og selv snakket med politikere om hvordan vårt konsept kan passe inn, forteller Heggernes. 

Noe du vil spørre Abelia om?

 
 

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Gjennom sine medlemmer er de drivkraften for kunnskapssamfunnet og mener at de beste ideene og den smarteste bruken av teknologi alltid vil løse de største utfordringene. 

– Det har vært veldig trygt og godt å ha Abelia med på laget. De er veldig opptatt av å bruke teknologi, og det er akkurat det Nabobil gjør. Dessuten er jeg imponert over de ansattes evne til å sette seg inn i våre problemstillinger, som ofte er bransjespesifikke. Også er det de samme som har vært involvert med Nabobil hele tiden, som jeg har hatt tett dialog med siden vi lanserte, sier Heggernes. 

Trenger ikke dele samme bil, bare dele på bilen

I januar 2016, fire måneder etter at Nabobil lanserte, ble ordet "delingsøkonomi" nevnt flere ganger i norsk media enn før – sammenlagt. Heggernes ser på delingsøkonomien som et svært effektivt verktøy for å bruke det vi allerede har, fremfor å bygge nytt hele tiden. 

Dette kartet viser en oversikt over alle Nabobilene som er tilgjengelig i Oslo i dag. Av 5000 registrerte kjøretøy befinner over 2500 seg her.  

– Forandring vil alltid gjøre litt vondt, men dersom vi legger til rette for løsninger som kan dekke de forskjellige behovene vi har, vil man kunne klare seg i hverdagen uten bil.

Men i en konservativ verden med utdaterte reguleringer kan det være vanskelig for moderne bedrifter å oppnå suksess. 

– Når du kommer med en ny tjeneste som dette vil folk være skeptiske til hvordan det skal passe inn i eksisterende regelverk, om det lov- og regelverket man har i det hele tatt fungerer, eller om man må tilpasse eller lage nye retningslinjer. Da var det veldig fint for oss å ha Abelia med på laget, sier 

Abelia har tyngden til å bli hørt, og et ønske om å støtte fremtidsrettede løsninger for bærekraftig vekst og velferd.

– En person vil ha et mobilitetsbehov i livet sitt uansett. Bil er, og vil forsette å være, en viktig del av mobillitetsbildet i mange år fremover. Jeg tror at hvis vi legger til rette for de behovene som er på best mulig måte, så vil si kanskje se oss tilbake om 30 år og tenke «hæ, hadde alle hver sin bil?». 

 

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen