×
Annonse fra TUM Studio for

Slik sikrer geografiske analyser raskere responstid for ambulansetjenesten

Foto: Fredrik Naumann/Felix Features
Foto: Fredrik Naumann/Felix Features
  • TUM Studio Dette er en annonse. Journalistene i Digi.no er ikke involvert i produksjonen.

De siste årene har det skjedd vesentlige endringer i behovet for bruk av ambulanser. I Midt-Norge har ambulansetjenesten opplevd en fordobling av antall oppdrag på 12 år fram til 2017. Basert på geografiske analyser vil denne oppdragsmengden fordoble seg ytterligere fram til 2030, og analysene fra Geodata vil nå bidra til å planlegge dimensjoneringen av ambulansetjenesten.

Dette er geografiske analyser

Geografiske data beriker de fleste datasett og gir bedre beslutningsgrunnlag.

Les hvordan her »

– For oss er det viktig å avdekke om stasjonene våre er riktig plassert for å møte den fremtidige oppdragsmengden, forklarer logistikkansvarlig for ambulansetjenesten i Helse Midt-Norge, Jon-Ola Wattø.

Han har ansvar for å styre hele ambulanseflåten i Helse Midt-Norge, en flåte som teller i alt 140 ambulanser og 1000 ansatte. Ambulansetjenesten dekker helseforetakene i Møre og Romsdal og Trøndelag.

– For oss er det viktig å avdekke om stasjonene våre er riktig plassert for å møte den fremtidige oppdragsmengden, forklarte logistikkansvarlig i Helse Midt-Norge, Jon-Ola Wattø, på Geotek-konferansen i feburar 2018. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Vi lever lenger, det får geografiske følger

I arbeidet med å dimensjonere ambulansetjenesten for framtiden, tok Wattø tok kontakt med Geodata for å få en vurdering på hvor mange oppdrag regionen kan forvente seg å få i framtida og hvor ambulansestasjonene bør plasseres.

– For oss handler det om å bringe kompetent personell ut til skadestedet, gi behandling på akutt sjuke eller skadde pasienter, gi behandling underveis og levere pasientene til riktig destinasjon, forteller logistikkansvarlig for ambulansetjenesten i Helse Midt-Norge, Jon-Ola Wattø.

Framtidsbildet er at flere eldre lever lenger, ofte med sammensatte kroniske sykdommer. I Midt-Norge vil aldersgruppa fra 74 til 85 øke med 74 prosent fram til 2030, og dermed legge økt press på ambulansetjenesten. Det samme gjør spesialiseringen av sykehus og funksjonsfordeling mellom de ulike helseforetakene. Det blir flere overføringer mellom ulike behandlingsnivåer og dermed flere transporter mellom sjukehusene.

– Avgjørende med geografiske analyser

– For å kunne tilby en forsvarlig akutt medisinsk hjelp så er vi helt nødt til å analysere ambulansestrukturen med sikte på å forbedre responstiden og ressurstilgjengeligheten vår, sier Wattø.

Les rapporten: "Beredskapsanalyse ambulansetjenesten i Helse Midt Norge"

Geodatas analyser tilsier at Helse Midt-Norge har 165 000 oppdrag i året i 2030 - en fordobling fra i dag.

Geir Atle Tømmerås og Olav Kavli i Geodata har gjennomført analysen og beregningen, som er en viktig del av grunnlaget i beslutningene rundt den fremtidige ambulansestrukturen i Midt-Norge. Rapporten ble lagt fram 4. mars i år.

– I dette arbeidet har vi jobbet tett med alle fagmiljøene som er involvert. Vår geografiske analyse er en sterk indikator på hvordan ting er og blir. Men beslutningene som ambulansetjenesten i Helse Midt-Norge står overfor skal ta mange hensyn, forteller Geir Atle Tømmerås.

Analysen er gjennomført som en såkalt location-allocation-analyse. Dette er en velkjent analyse innen GIS, med et solid matematisk og teoretisk fundament. Resultatet er at Midt-Norge nå har en modell over hele området, basert etter gitte kriteriemodeller.

Geir Alte Tømmerås forklarer at analysen Geodata har gjennomført for ambulansetjenesten i Helse Midt Norge er gjennomført som en såkalt location-allocation-analyse - en velkjent analyse innen GIS, med et solid matematisk og teoretisk fundament. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Flere kan lære av Midt-Norge

– Vi har brukt framskrivingsdata fra SSB og koblet dette sammen med en etterspørselsindex som vi har beregnet, basert på blant annet demografidata. I tillegg har vi brukt data fra Elveg som vi har kalibrert for ambulansetjenesten, forteller Tømmerås.

Geodata har dermed automatisert og laget modeller for fremtidig beregninger i analyseverktøyet, slik at ambulansetjenesten i Midt-Norge nå kan kjøre analysene sine selv på ulike scenarioer i framtiden. 

Christer Sandum er kundeansvarlig i Geodata, og håper flere ser til erfaringene Helse Midt-Norge har gjort seg:

– Akutt hjelp og bistand er kjernevirksomheten til ambulansetjenesten. I Geodata er teknologi og geografiske data kjernen. Når vi kobler dette sammen, vil det bidra til å øke tryggheten for folk med behov for akutt hjelp. Forhåpentligvis vil flere ambulansetjenester se til erfaringene vi gjør oss i Helse Midt-Norge og følge etter, sier Sandum.
 

Analyser kan bidra til økt dekningsgrad

Jon-Ola Wattø er fornøyd med arbeidet som er gjort fra Geodatas side, og har fått et verktøy som kan balansere en følelsesbetont vurdering og debatt.

– Dette datasettet og verktøyet setter følelser til side, og gir konkrete anbefalinger ut i fra de kriteriene vi har satt. Så skal vi også naturligvis ta alle de hensyn som må tas i denne prosessen, også de som er koblet til følelser og politikk, sier han.

Ut fra dagens situasjon har ambulansetjenesten en teoretisk dekning på 95 prosent innenfor responstidsanbefalingene med 66 stasjoner. De geografiske analysene som nå er gjort viser at om en gjør justeringer på plasseringen av de 66 ambulansestasjonene kan dekningen øke til 98 prosent i 2030, selv om folketallet og antall eldre øker betraktelig.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen