×
Annonse fra TUM Studio for

Ice utfordrer markedet med fornøyde medarbeidere som sentral del av strategien

Ice har alvorlige ambisjoner om å utfordre de dominerende aktørene i telekommarkedet. Fornøyde medarbeidere er en sentral del av strategien, og nytt HR-system blir en viktig brikke i tiden som kommer.
Ice har alvorlige ambisjoner om å utfordre de dominerende aktørene i telekommarkedet. Fornøyde medarbeidere er en sentral del av strategien, og nytt HR-system blir en viktig brikke i tiden som kommer. (Foto: Ice)
  • TUM Studio Dette er en annonse. Journalistene i Digi.no er ikke involvert i produksjonen.

Mye har skjedd i Ice siden de overtok de gamle NMT-frekvensene og solgte mobile bredbåndsrutere til hytte- og bobil-eiere på begynnelsen av 2000-tallet. Fra å være 20-30 ansatte for ti år siden, er de nå over 200 ansatte og børsnotert. De bygger sitt eget mobilnett, som allerede dekker ni av ti nordmenn, og har alvorlige ambisjoner om å utfordre de dominerende aktørene i telekommarkedet.

Ice har alvorlige ambisjoner om å utfordre det etablerte telekommarkedet i Norge. Foto: Ice

– Alt vi gjør henger sammen med det vi prøver å få til, nemlig å utfordre telekomduopolet, sier Mette Hopsdal, som er DNA-direktør i Ice.

Tittelen DNA-direktør signaliserer en mer fremtidsrettet HR-direktørstilling, hvor det strategiske ansvaret for menneskedimensjonen og selskapets DNA står svært sentralt. Mange i tradisjonelle HR-direktørstillinger vil nok oppleve at de i en travel hverdag jobber uforholdsmessig mye med personaladministrative oppgaver, og ikke har tilstrekkelig tid til å jobbe med nettopp det strategiske perspektivet.

– Vi jobber nok langt mer strategisk med kultur og mennesker enn det mange andre gjør, og ser på det som et klart konkurransefortrinn, sier hun, og legger til at DNA gjerne også kan stå for «det nye arbeidslivet».

Moderne arbeidsplass

I de hypermoderne lokalene i Nydalen i Oslo har ingen fast plass. Det er åpent landskap, «free seating» og «clean desk». Det er soner for høykonsentrasjon, kreative soner hvor du kan tegne på alle veggene, sosiale soner osv.

Mette Hopsdal er DNA-direktør i Ice. Foto: Ice

– Det betyr at kravet til selvledelse står sterkt hos oss, for når du kommer på jobb om morgenen, må du tenke over hvor du skal plassere deg på kontoret med tanke på hvilke oppgaver som skal løses den aktuelle dagen, forklarer hun.

Medarbeiderne har stor grad av frihet med tanke på hvor og når de jobber, så lenge de leverer og når målene sine.

– Fleksibilitet, fjernledelse og selvledelse er noe vi har jobbet med i flere år. Dette er 24-timersmennesker som har hodet fullt av ting som er viktig for dem. Det å vise litt interesse for hva de er opptatt av, gjør at det fungerer veldig mye bedre både hjemme og ikke minst på jobb, sier Hopsdal.

Dette liker de ansatte, og Ice har derfor flere år på rad nådd langt opp i Great Place to Work-kåringen av Norges beste arbeidsplasser.

– Vi trener lederne våre litt annerledes enn andre steder, og legger vekt på grunnleggende menneskelige dynamikker, sier Hopsdal om bakgrunnen for at de har lykkes så godt med kulturen i selskapet.

Ut med Excel-ark, inn med HR-software

I et selskap som har vokst så kraftig og så raskt som Ice, har enkelte funksjoner blitt bygget sten for sten etter hvert som det har dukket opp nye behov. Håndtering av HR-data er et eksempel, for her har verken ledere eller mellomledere i Ice hatt tilstrekkelig gode verktøy før nylig.

Om CatalystOne

Vi er et annerledes IT-selskap - et IT-selskap som har et brennende engasjement for mennesker og teknologi!

CatalystOne Solutions er et raskt voksende SaaS-selskap med over 200 superengasjerte medarbeidere som alle jobber mot samme mål: å hjelpe organisasjoner med å bygge engasjerende og utviklende arbeidsplasser.

Vi ser på oss selv som mer enn en software-leverandør - en partner som jobber tett med kundene våre for å sikre at de lykkes og får maksimalt utbytte av sitt CatalystOne HR-system. Derfor tilbyr vi kontinuerlig hjelp og støtte, og setter vår stolthet i å alltid levere over forventning.

– Den økende størrelsen, omfanget og kompleksiteten i selskapet krevde bedre løsninger, og gjorde at vi måtte finne noen som kunne hjelpe oss med det, sier Hopsdal.

Hjelpen fant de hos CatalystOne, som leverer et brukervennlig og komplett HR-system, bygget opp av forskjellige moduler som kombineres for å dekke ulike selskap sine behov. 

Når vi snakker med Hopsdal i Ice, har de nettopp implementert første modul, som handler om HR-masterdata. Dette går rett og slett ut på å samle og lagre alle medarbeiderdata på en sikker måte i en sentral hub, for deretter å kunne integreres i andre systemer som f.eks. håndterer lønn, ERP eller tilgangs-/lisensstyring.

Målsetningen med et HR-system har for Ice blant annet vært å bli kvitt tidkrevende manuelle prosesser, og det målet har de allerede fått innfridd med første CatalystOne-modul.

– Bare det å ha full oversikt over organisasjonen og  kunne besvare spørsmål om snittalder eller ansiennitet i selskapet i forbindelse med Great Place to Work-kåringen, var tidligere et prosjekt der vi måtte slå sammen opptil flere Excel-ark, og trekke fra de som dro og de som kom. Med CatalystOne er dette gjort på et par minutter.

– Det tidsmessige aspektet er ekstremt viktig. Tid vi bruker på manuelle prosesser, som i stedet kunne ha vært gjort enklere, er jo bare å kaste arbeidstid ut av vinduet, sier Hopsdal.

Frigjør tid som i stedet kan brukes på medarbeiderne

Fra å ha et fragmentert system basert på Excel-ark og manuelle prosesser, skal Ice nå gradvis samle alt i CatalystOne HR-system etter hvert som nye moduler implementeres. Alt sammen er i tråd med fokuset på medarbeidere og kultur, og strategien om at fornøyde medarbeidere er et konkurransefortrinn.

Ice holder til i toppmoderne lokaler i Nydalen i Oslo. Foto: Ice

– Vår Office Manager vil for eksempel komme til å spare enormt mye tid på å flytte on-boarding over i dette systemet, og for oss som er i vekst er det veldig mye av nettopp dette. Vi kan nå få fristilt masse tid hos henne, samtidig som vi tilbyr en enda bedre on-boarding-opplevelse for våre nye medarbeidere. Det samme gjelder mellomlederne, som nå har et verktøy som gjør det lettere og mer effektivt å manøvrere lederoppgaver i hverdagen, og dermed kan bruke tid på menneskene i stedet for en masse manuelle prosesser, forklarer Hopsdal.

Hopsdal er også opptatt av pre-boarding, altså tiden fra arbeidskontrakten skrives til medarbeideren har første dag på jobb. Da vil CatalystOne være til hjelp for å sørge for at alt er klart til vedkommende starter i jobben, i stedet for at første dag preges av å løpe fra avdeling til avdeling for å ordne tilganger til systemene og lignende.

Hopsdal sier at de har funnet en god match i CatalystOne:

– Vi valgte CatalystOne på grunn av hva de står for, og fordi de som oss er nytenkende når det gjelder menneskedimensjonen. De har god forståelse for det nye arbeidslivet. Så har de selvfølgelig et enkelt brukergrensesnitt og support her i Norge, som også er viktig for oss, avslutter hun.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen