Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Slik lager de billigere hydrogen ved hjelp av kunstig intelligens

Del

PwC-teamet skulle hjelpe Hystar med å lage hydrogen billigere ved hjelp av kunstig intelligens. Hydrogen er et av svarene på et av samfunnets største problemer: Klimakrisen.

Hystar har verdens mest effektive og sikreste PEM-elektrolysør. De produserer hydrogen 10% mer effektivt enn andre.

Kunstig intelligens kan forbedre elektrolysøren

“Vi kan ikke nå utslippsmålene uten grønn hydrogen. Det er det som driver oss.” — Alejandro Barnett, Chief Technology Officer, Hystar.
“Vi kan ikke nå utslippsmålene uten grønn hydrogen. Det er det som driver oss.” — Alejandro Barnett, Chief Technology Officer, Hystar.

Hvordan fungerer elektrolysørene over tid? Hvordan blir effekten påvirket om du slår den ofte av og på? Dette er viktig for å finne ut av hvordan hydrogen kan bli så billig som mulig.

I en elektrolysør er det utrolig mange faktorer som påvirker effektiviteten på kort og lang sikt. En rekke sensorer i enheten måler diverse parametere, som f.eks trykk og temperatur.

Det er essensielt å kunne utnytte seg av denne dataen for å effektivisere driften og forbedre elektrolysøren. For å finne de nødvendige sammenhengene må man ty til avanserte metoder: kunstig intelligens.

Vis mer
“Store elektrolysører kan koste over 100 millioner kroner. Kundene til Hystar vil nok bli glade om de kan spare penger ved optimalisert drift.” - Martin.
“Store elektrolysører kan koste over 100 millioner kroner. Kundene til Hystar vil nok bli glade om de kan spare penger ved optimalisert drift.” - Martin.

PwC sin jobb var å bistå Hystar med utvikling av digitale verktøy som skal brukes til videreutvikling og analyse.

Hystar jobber kontinuerlig med produktutvikling for å tilgjengeliggjøre billigere grønn hydrogen. Det er nøkkelen for at hydrogen skal være løsningen på klimakrisen. 

Hystars teknologi er basert på mer enn 10 års forskning. De bruker betydelig tynnere membraner enn i en vanlig elektrolysør. Dette gjør den mer effektiv siden spenningsfallet er proporsjonalt med tykkelsen til membranen. Vanligvis er det problematisk å bruke tynne membraner på grunn av sikkerhetsaspekter, men her har Hystar en løsning der de blåser luft inn på anoden.

Vil du skape verdier med teknologi? »

Dette gjør den til markedets sikreste elektrolysør.

“Hystar vokser utrolig fort. De ønsker å jobbe mer kosteffektivt enn konkurrentene. Derfor trenger de en god strategi på hvordan de skal ta i bruk data.” - Morten.
“Hystar vokser utrolig fort. De ønsker å jobbe mer kosteffektivt enn konkurrentene. Derfor trenger de en god strategi på hvordan de skal ta i bruk data.” - Morten.

I drift vil sensorene kontinuerlig gi fra seg store datamengder, som kan analyseres og gi verdifull informasjon som kan gjøre hydrogen billigere. 

Hydrogenbransjen vokser kraftig og Hystar klargjør produkter for gigawatt-skala. Vi inviterte derfor inn viktige internasjonale aktører fra hele verdikjeden så vi sikrer dialog og utvikling på tvers. Solfrid og Lavrans fra PwC hjalp oss med å fasilitere en Design Thinking-workshop. Det er gull verdt for industrien!

Fredrik Mowill, CEO, Hystar

Dette har PwC gjort for Hystar:

“Jeg brenner for dette prosjektet fordi jeg tror at grønn hydrogen har en viktig rolle i det grønne skiftet. PwC bistår Hystar i overgangen fra en liten til en stor bedrift.” - Mari.
“Jeg brenner for dette prosjektet fordi jeg tror at grønn hydrogen har en viktig rolle i det grønne skiftet. PwC bistår Hystar i overgangen fra en liten til en stor bedrift.” - Mari.
  • Satte opp en hensiktsmessig skyinfrastruktur for innsamling, transformasjon og analyse av data.
  • Bygget Python/Streamlit-basert data- & analyseverktøy som forenkler og effektiviserer arbeidet med å samle inn og bearbeide sensordata
  • Fasiliterte digital strategi:
    • Kartlegging av behov og digitale verktøy i bruk i dag hos Hystar.
    • Etablering av målbilde for digitale kapabiliteter etter research, intervjuer og workshops.
  • Sparring på teknologi- og analysesiden. I fremtiden vil Hystar kunne bruke Sklearn, Pytorch, Xgboost, Prophet og Pandas for å predikere vedlikehold og produksjonsoptimalisering.
  • Fasiliterte en Design Thinking-workshop for Hystar med deltagere fra hele hydrogen-verdikjeden med fokus på oppskalering av hydrogenfabrikker til gigawatt-skala.

Nysgjerrig på karriere i PwC? »

Les flere artikler fra PwC