Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Utviklerne hjelper skip å rapportere utslipp i sanntid

Marlon Polo de Melo (T.V.) og Huiming Zeng jobber med utviklingen av Emissions Connect, som er et felles utviklingsprosjekt i DNV.
Marlon Polo de Melo (T.V.) og Huiming Zeng jobber med utviklingen av Emissions Connect, som er et felles utviklingsprosjekt i DNV. Foto: TUM Studio
Del
Produsert av TUM Studio

Før i tiden var skipsfart nokså ukomplisert. Drivstoff ble kjøpt inn basert på kostnad, og drivstoffkostnader ble lagt over på eierne av lasten. Og når det gjaldt utslipp, så hadde den maritime næringen lite å bekymre seg for.

I dag må skipsredere imidlertid overholde et stadig strengere EU-regelverk og økende forventninger fra investorer, kunder og partnere. Fra 2024 må de forholde seg til Carbon Intensity Indicator (CII), sammen med nøyaktig regnskapsføring av karbonutslipp, for å avgjøre EU-kvoter (EUA) og håndtere EUs kvotehandelssystem (ETS) i den maritime forsyningskjeden.

Marlon Polo de Melo jobber som Software Architect i DNV. <i>Foto:  TUM Studio</i>
Marlon Polo de Melo jobber som Software Architect i DNV. Foto:  TUM Studio

– Litt på samme måte som når man kjøper en TV eller et kjøleskap, rangeres skipene basert på hvor energieffektivt det er. Skalaen går fra A-E, der A er mest miljø effektivt. Basert på denne klassifiseringen og utslippene blir de pålagt en betydelig kostnad fra EU, forklarer Marlon Polo de Melo, som jobber som Software Architect i DNV.

Dette er grunnen til at de har utviklet en digital tjeneste som hjelper industrien med å verifisere utslippsdata på en daglig basis og tilgjengeliggjøre dem så kundene kan spore, analysere og rapportere utslippene sine med tillit.

Emissions Connect

DNVs Emissions Connect er kort fortalt en digital tjeneste som hjelper skipsfarten med å verifisere og administrere utslippsdata. Løsningen tilbyr en pålitelig og verifisert kilde til data som sikkert kan deles med EU og andre interessenter.

Marlon forteller at Emissions Connect lar brukerne overvåke og rapportere utslipp i sanntid.  <i>Foto:  TUM Studio</i>
Marlon forteller at Emissions Connect lar brukerne overvåke og rapportere utslipp i sanntid.  Foto:  TUM Studio

– Mens man tidligere bare måtte rapportere utslippene en gang i året, er det nå ofte nødvendig å rapportere kun noen få dager etter en fullført reise, avhengig av kontrakt. Dette løser Emissions Connect med å tilby sømløs overføring av rå data fra skip, gjennom vår kvalitetssikringmotor og over til verifisering, så du får verifiserte tall daglig, forteller Marlon. 

– La oss si et skip reiser fra en havn til en annen, så sitter de igjen med rådata som sier noe om avstanden, lasten og hvor mye drivstoff de har brukt. Da trenger de en tredjepart til å verifisere disse dataene for dem. Vi hjelper dem også med å kvalitetssikre dataene de sender, fortsetter han.

Huiming Zeng jobber som Senior Data Scientist i DNV.  <i>Foto:  TUM Studio</i>
Huiming Zeng jobber som Senior Data Scientist i DNV.  Foto:  TUM Studio

– Når vi gir tilbakemeldinger på disse dataene, så kan kunden tilpasse dataene selv basert på det. Denne kvalitetssikringen og tilbakemeldingene på dataene har vi automatisert i Emissions Connect, slik at kvalitetsproblemer dukker opp i grensesnittet. Dermed kan de se hvor bra dataen er og få tillit til dataen selv, sier Huiming Zeng, som jobber som Senior Data Scientist i DNV.

Meningsfylt IT-arbeid

Marlon forklarer videre at Emissions Connect er et felles utviklingsprosjekt i DNV, der mange forskjellige avdelinger er involvert. DNV er faktisk et av Norges aller største IT-miljøer.

– Selv jobber jeg med softwareutvikling i DNVs Veracity, men det finnes mange avdelinger i DNV med softwareutviklere som løser store industriutfordringer.

Han forteller at hans rolle i Emissions Connect-applikasjonen hovedsakelig er inntaksdelen av dataene.

– For noen år siden definerte DNV en felles standard for fartøyeiere eller datatilbydere å rapportere fartøysdataene på, som vi kaller Operational Vessel Data-standard (OVD). Vi bygger API-er for å støtte kundene i denne prosessen og validere dataene som sendes inn, sier han.

– Jeg mener arbeidet vi gjør er veldig viktig og meningsfullt, sier Huiming.  <i>Foto:  TUM Studio</i>
– Jeg mener arbeidet vi gjør er veldig viktig og meningsfullt, sier Huiming.  Foto:  TUM Studio

– Mens Marlon tar seg av inntaket av dataene, så fokuserer jeg på modulen som automatisk hjelper kundene å identifisere kvalitetsproblemer med dataene, sier Huiming.

Det gjør kunden i stand til å korrigere dataene basert på tilbakemeldingene, og om nødvendig foreta justeringer i overvåkingen eller rapporteringen, så en verifisering blir mulig.

– Dermed er de sikre på at dataene de deler videre med andre er til å stole på, legger Huiming til.

Hun forteller at kanskje deres største utfordring er knyttet til ytelse og skalerbarhet.

– Gjennom vårt partnerprogram så kan vi nå enkelt koble 45 000 skip til Veracity og vi gjør daglige utslippsberegninger for hele verdensflåten på plattformen, så det å håndtere skaleringen og opprettholde ytelsen er krevende og en pågående prosess.

Men selv om arbeidet er utfordrende, er de begge samstemte på at det er en viktig og givende jobb.

– Jeg jobber jo med hvordan data om utslipp fra tusenvis av skip håndteres, og hjelper dem med å redusere utslippene. Jeg mener arbeidet vi gjør er veldig viktig og meningsfullt, sier Huiming.

– Vi støtter hele denne økonomien for avkarbonisering av skipsfarten, og gir et lite bidrag i denne omstillingen vi er midt inne i. Tidligere jobbet jeg mot helsevesenet i DNV, som også føltes viktig. Det finnes mange muligheter i DNV for deg som ønsker å gjøre en forskjell, sier Marlon.

I DNVs karrieremodell er alle veier like verdifulle, enten det er en teknisk- eller en tradisjonell lederkarriere. Modellen er fleksibel, og det er fullt mulig å endre karrierevei for de som ønsker det.

Spennende miljø og teknologi

Huiming og Marlon er fra henholdsvis Kina og Brasil, og begge er enige om at noe av det beste med å jobbe i DNV er det unike internasjonale miljøet.

– Når du har dette kompetente og multikulturelle miljøet, kombinert med tilgang til all den nyeste teknologien, så blir det veldig morsomt å jobbe her, sier Marlon. <i>Foto:  TUM Studio</i>
– Når du har dette kompetente og multikulturelle miljøet, kombinert med tilgang til all den nyeste teknologien, så blir det veldig morsomt å jobbe her, sier Marlon. Foto:  TUM Studio

– Det er et veldig internasjonalt miljø i DNV, så du får samarbeide med kolleger fra forskjellige land, i tillegg til forskjellige steder i Norge. Det er det som gjør det til et så unikt miljø. Når du har dette kompetente og multikulturelle miljøet, kombinert med tilgang til all den nyeste teknologien, så blir det veldig morsomt å jobbe her, sier Marlon.

DNV har et stort internt arbeidsmarked med kontorer i over 100 ulike land, som er et fantastisk springbrett for karrieren.

– DNV har et dynamisk og internasjonalt arbeidsmiljø som hjelper deg å vokse, både personlig og profesjonelt. Vi får muligheten til å jobbe med ny teknologi og bidra med ideene og ferdighetene våre, som jeg mener er veldig viktig, sier Huiming.

– Første gang jeg hørte om DNV var da jeg nettopp hadde flyttet til Norge og studerte ved Universitet i Oslo. Jeg hadde også flere nære venner som var i Trainee-programmet til DNV og fortalte hvor godt de trivdes, så da jeg var ferdig med doktorgraden min i anvendt matematikk for ti år siden søkte jeg på en ledig stilling i DNV. Til alle som vurderer å en jobb i DNV, så kan jeg anbefale det på det varmeste, avslutter hun. 

Les flere artikler fra DNV