Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Enorme mengder data? Her mener de datamesh er svaret.

Avdeling deling i Skatteetaten har jevnlige, uformelle Skjer’a-møter der noen deltar fysisk og andre digitalt.
Avdeling deling i Skatteetaten har jevnlige, uformelle Skjer’a-møter der noen deltar fysisk og andre digitalt. TUM Studio
Del

Data er over alt, og det å forvalte store mengder data er blitt en betydelig oppgave i samfunnet vårt.

Få er like klare over betydningen av data for folk flest som Skatteetaten.

– I Skattetaten finner du et av landets fremste miljøer innen forvaltning av data. Vi sitter på alle de sentrale informasjonskildene, og dette er informasjon du ikke får jobbet med noe annet sted. Vi driver med ting som er genuint samfunnsnyttige, forteller avdelingsdirektør Karine Rikheim.

Et bedre samfunn med datadeling

– Samfunnsansvaret vårt er voldsomt: Skatteetaten skal sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Dataene vi forvalter og deler spiller en avgjørende rolle for å løse det samfunnsoppdraget best mulig. Måten vi jobber med data på er nødt til å være fremoverlent. Og vi er nødt til å tiltrekke oss den riktige kompetansen og de riktige menneskene, sier hun.

Være med og skape verdi ut av data? »

Karine Rikheim, Skatteetaten. <i>Foto:  TUM Studio</i>
Karine Rikheim, Skatteetaten. Foto:  TUM Studio

Det er styring og forvaltning av data internt, og deling av data eksternt, avdelingen til Karine driver med. Det de gjør legger ofte grunnlaget for at samfunnet vårt fungerer stadig mer knirkefritt.

–  Vi deler blant annet inntektsopplysninger med kommunene. Det gjør at foreldre med barn i barnehage eller SFO, som har krav på redusert betaling, slipper å sende inn dokumentasjon på husholdningens inntekt selv når de søker. Eller at kommunene kan tildele sykehjemsplasser uten at du trenger å søke om det, fordi de relevante aktørene får informasjonen. Det er en kjempeforenkling!

Karine forteller også at de deler opplysninger med bankene når du søker om lån:

– Tidligere måtte du sende inn søknadspapirer med mye personlig innhold. Mens nå kan du samtykke til å dele skatteopplysningene dine, og dele akkurat det du trenger, ikke noe mer. Det gir bedre personvern og gjør prosessen raskere.

Vis mer

Gjør dataflyten raskere og sikrere

Hun nevner at andre offentlige instanser, banker, og næringsliv trenger data fra Skatteetaten. Det gjør informasjonsflyten enklere og tryggere.

– Det flyter ingen papirer rundt omkring. Før fikk banken vite mye mer om deg enn det de egentlig trengte. Og vi har en hel backlog av sånne tjenester som vi skal rulle ut på sikt, forteller Karine.

Hennes kollega, Geir Myrind, er en av avdelingens mest erfarne informasjonsarkitekter. Han utdyper: 

– Vi ser alltid etter nye caser som er like gode. Vi ser etter muligheter til å forenkle. Mye av det vi jobber med er å tydeliggjøre hvilken informasjon vi har og hva den kan brukes til.

– Et annet eksempel er obligatorisk tjenestepensjon. Man regner med at det går som det skal. Du skal få det du har rett til.  Men mange arbeidsgivere gjør ikke det de skal. Folk får ikke alltid det de har krav på. Der jobber vi med å dele data med pensjonsselskapene. Det er milliarder som folk kanskje ellers ikke hadde fått, sier Karine Rikheim.

Skal hjelpe med å gjøre det rette

Både Geir og Karine er tydelige på at de hver dag jobber med ting som gjør livet lettere for noen, og bidrar til at folk får bedre tjenester. Og det gir en mening til jobben.

– Vi bruker data i maskinlæringsmodeller. Vi kan finne sannsynligheten for at du ikke har rapportert inn utleie av sekundærboligen din. Med gode data kan vi sannsynliggjøre fradrag du burde hatt, og faktisk hjelpe deg til mindre skatt. Det handler ikke om å ta noen, men å hjelpe, sier Geir Myrind.

Karine forteller at riktig bruk av data kan både gjøre det lettere å gjøre ting rett, og vanskeligere å jukse.

– Vi vil sørge for at ting er fair for alle, sier hun. – En maler som ønsker å følge reglene, kan miste motivasjonen av å se at andre ikke gjør det. Det er viktig å gi folk like konkurransevilkår.

Vi søker etter prosessledere »

Data mesh i fokus

Informasjonsarkitekt Geir Myrind i Skatteetaten. <i>Foto:  TUM Studio</i>
Informasjonsarkitekt Geir Myrind i Skatteetaten. Foto:  TUM Studio

For å kunne dele data eksternt, er det avgjørende å ha en felles tilnærming til det å jobbe med data. Ett stikkord som Karine og Geir er opptatt av her er «data mesh»:

– Data mesh handler om at de som forvalter og har kompetansen på dataene også har ansvaret for at brukerne er fornøyde. Data må være lette å finne, lette å forstå og en glede å bruke, sier Geir.

– Det begynner å bli mange forskjellige systemer i etatene, og data begynner å flyte på tvers. Vi setter det i system, og vi tror data mesh er veien å gå, sier Karine.

Og her kommer det nye kolleger inn i bildet. Nye hoder som er gode på data. Karine og Geir har noen tanker rundt hva en ny kollega vil møte på av utfordringer:

– Du blir virkelig en del av teamet som skal tilrettelegge for effektiv deling av data. Du vil få mulighet til å være med å definere nye delingstjenester, ekstern bruk av disse dataene og det som skal være nye dataprodukter, nevner Karine Rikheim.

– Vi skal bruke data på nye måter, til flere analyser og rapporter, mer maskinlæring, flere delingstjenester. Data skal få en mye større plass i vår behandling, legger Geir til.

Ser du data i sammenheng med forretningsprosesser? »

Et spennende og nyskapende miljø

Geir viser hvordan avdelingen jobber etter den internasjonalt anerkjente DAMA-modellen for datastyring og dataforvaltning. <i>Foto:  TUM Studio</i>
Geir viser hvordan avdelingen jobber etter den internasjonalt anerkjente DAMA-modellen for datastyring og dataforvaltning. Foto:  TUM Studio

Skatteetaten satser på informasjonsforvaltning og har etablert det som en egen divisjon Man havner på ett sted som har tyngde og fart. 

– Vi sitter rundt skattedirektørens lederbord. Vi er ikke en liten avdeling. Vi trenger ikke å skrike for å bli hørt. Vi er med og påvirker og gjennomfører, sier Karine. 

Skatteetaten kan lokke med et bra arbeidsmiljø og fristende goder.

– Man støtter hverandre, backer hverandre, det er veldig god takhøyde. Man bygger hverandre opp. Det tror jeg du vil få til svar uansett hvem du spør, sier Karine.

– Her er det masse flinke folk, proff prosjektorganisasjon, proff utviklingsorganisasjon, vi er fremoverlent, utforsker nye teknologier og nye metoder å jobbe på.

Karine og Geir ønsker seg nye kolleger til avdeling deling. <i>Foto:  TUM Studio</i>
Karine og Geir ønsker seg nye kolleger til avdeling deling. Foto:  TUM Studio

– Vi investerer mye i medarbeiderutvikling og lederutvikling, og jeg tror det påvirker veldig hvordan folk har det. Man tar både ledelse og de ansatte på alvor og setter det i system, forteller Geir Myrind.

Ikke nok med det: Divisjon Informasjonsforvaltning befinner seg i Skatteetatens hovedkontor på Helsfyr i Oslo, med kort vei til sentrum og kollektivtrafikk. Og det mangler ikke på goder: Et stort treningsrom i kjelleren, en gymsal, egne sosiale møteplasser for yngre medarbeidere, og aktiviteter.

Geir og Karine går altså god for at dette er virkelig en jobb med mening, der man er med og støtter opp om velferdssamfunnet gjennom moderne teknologi, samtidig som det er et sted med gode muligheter for å utfordre seg og utvikle sine ferdigheter. 

Les mer og se alle ledige stillinger i informasjonsforvaltning! »

Les flere artikler fra Skatteetaten