Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Sporveien velger Netsecurity

Del

Sporveien og Netsecurity har inngått en rammeavtale for nettverksinfrastruktur, med virketid på inntil ti år.

Sporveien ønsker å gjennomføre en betydelig modernisering av nettverksinfrastrukturen. Dette omfatter alt fra nettverkskjerne med brannmur, til aksess-svitsjer og trådløst nettverk for virksomhetens 43 lokasjoner. Målet er å modernisere nettverksinfrastrukturen, slik at den utgjør et skalerbart, fleksibelt og sikkert fundament for dagens og fremtidens behov.

Kombinerer Extreme Networks og Palo Alto Networks

Netsecurity vil benytte nettverksutstyr fra Extreme Networks. Nettverksleveransen vil i sin helhet være basert på Extreme Fabric Connect, som er bygget på Shortest Path Bridging-protokoll IEEE 802.1aq, fra nettverkskjerne og helt ut til aksess-svitsjer – «Fabric-to-the-Edge». Det vil også bli levert trådløse aksesspunkter, administrasjonsverktøy og NAC fra Extreme Networks.

Palo Alto Networks vil bli brukt i brannmurleveransen. Det vil bli installert nestegenerasjons brannmur-cluster for perimetersikring (ytresone), samt en brannmur-cluster i datasenteret (indre sone) hos Sporveien.

Totalanslaget for rammeavtalen, med avrop i hele rammeavtalens virketid på ti år, er begrenset til maksimalt 100 MNOK. Dette vil avhenge av budsjett, aktiviteter eller andre rammevilkår. Initielt vil det anskaffelses og implementeres utstyr og tjenester for anslagsvis 30 MNOK.

Om Sporveien

Sporveien-konsernet er Norges største leverandør av kollektivtransport, målt i antall reiser. Sporveien AS er morselskapet i konsernet, og for øvrig inngår datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS, Unibuss AS, Bussanlegg AS, Sporveien Vognmateriell AS og Sporveien Media AS. Sporveien-konsernet har ca. 3800 ansatte og omsetter årlig for om lag 4,9 milliarder kroner.
Les mer om Sporveien

Om Netsecurity

Netsecurity ble etablert i 1983, er per i dag 33 ansatte og holder til på Ryen i Oslo. Netsecurity sitt hovedfokus er datasikkerhet og nettverksinfrastruktur basert på Zero Trust-prinsippet. Omsetningen i 2020 var på ca. 250 MNOK. Netsecurity er:

Les mer om Netsecurity »