Netsecurity
Netsecurity

Artikler

Netsecurity
Om Netsecurity

Aldri har digital sikkerhet vært viktigere for norske virksomheter. Dagens trusselaktører er profesjonelle, jobber stadig raskere og blir mer kyniske. Vår viktigste jobb er derfor å hjelpe våre kunder med økt trygghet i denne komplekse, digitale verdenen. Vi hjelper virksomheter med å oppdage og stoppe angrep, slik at konsekvensene og kostnadene blir så begrenset som mulig. Våre eksperter består blant annet av strategisk rådgivere, konsulenter innen sikkerhet, produktspesialister, penetrasjonstestere og etiske hackere. Vi skal være en rådgiver og kompetansepartner for våre kunder og tenker proaktiv og preventiv sikkerhet i alt vi leverer.