Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Systemene de utvikler akselererer det grønne skiftet i skipsfarten

STOR ETTERSPØRSEL: DNV opplever stor etterspørsel etter EIAPP-sertifikater som dokumenterer at skipsmotorer tilfredsstiller nye, strengere utslippskravene fra FNs sjøfartsorganisasjon IMO.  
STOR ETTERSPØRSEL: DNV opplever stor etterspørsel etter EIAPP-sertifikater som dokumenterer at skipsmotorer tilfredsstiller nye, strengere utslippskravene fra FNs sjøfartsorganisasjon IMO.   Foto: DNV
Del
OPPSKALERING: – DNV har som mål å være ledende i den digitale transformasjonen av den maritime industrien, og det kommer veldig mye spennende i tiden fremover, sier UX-designer Ingrid Hjelmseth i DNV. <i>Foto:  DNV</i>
OPPSKALERING: – DNV har som mål å være ledende i den digitale transformasjonen av den maritime industrien, og det kommer veldig mye spennende i tiden fremover, sier UX-designer Ingrid Hjelmseth i DNV. Foto:  DNV

Før påsken fikk mange øynene opp for hvor avhengige verdenssamfunnet er av fraktskip da Suezkanalen ble blokkert av et containerskip i flere dager. Hele 80 prosent av all transport i verden foregår med skip, og skipsfrakten står for en betydelig del av menneskeskapte utslipp.

Skipsfarten skal redusere alle sine utslipp drastisk innen 2050. DNV jobber med flere digitale løsninger for å akselerere den maritime industriens mulighet til å klare dette.

– Det er svært motiverende at vi lager digitale verktøy som kan bidra til reduksjon av utslipp fra skipsfarten og gjøre den renere, forteller Ingrid Hjelmseth, som jobber som UX-designer i DNV.

Strengere krav til utslipp fra skipsmotorer

Vis mer

Som følge av krav fra FNs sjøfartsorganisasjon, IMO, om å redusere utslipp av Nitrogen Oxides (NOx) fra skipsmotorer med inntil 70 % innen 2050, opplever DNV stor etterspørsel etter sertifikater som dokumenterer at skipsmotorer tilfredsstiller de strengere utslippskravene, EIAPP-sertifikater (Engine International Air Pollution Prevention). 

– På grunn av den store etterspørselen ser vi nå behov for å forbedre oss på EIAPP-sertifisering. I høst startet vi EIAPP-prosjektet, og vi er nå et team bestående av Full Stack utviklere, Software lead, UX design og prosjektledelse fra forretningssiden. Dette er et prosjekt hvor vi utvikler tre store applikasjoner bestående av en kundeportal og to interne verktøy som skal støtte EIAPP prosessen, sier Ingrid.

– Som UX-designer har jeg ansvaret for hvordan applikasjonene skal se ut, og hvordan de skal fungere og støtte prosessen. Målet er å designe en løsning som er brukervennlig både for eksterne og interne brukere, fortsetter Hjelmseth.

Spennende teknologi

Ola Hagemann jobber som Full Stack utvikler på EIAPP-prosjektet. Han kan fortelle at det har blitt et pilotprosjekt for å anvende «micro-frontend» arkitektur.

– Det har vært mange utfordringer underveis, men nettopp det har gjort prosjektet veldig spennende og lærerikt.

Ola forteller at «Tech-stacken» på EIAPP prosjektet består blant annet av .NET Core (backend) og React (frontend), eksponert som webkomponenter.

– Fordelen med webkomponenter er at vi har kunnet dele funksjonalitet via modulære «micro-frontends» på tvers av gamle og nye applikasjoner uten store inkompatibilitetsproblemer, samtidig som vi har kunnet regne med god kompatibilitet med de fleste nettlesere.

BRATT LÆRINGSKURVE: – DNV har heldigvis en moderne teknologistack, som er godt dokumentert, samt et stort utviklermiljø der folk er flinke til å dele både tiden og domenekunnskapen sin, sier Ola Hagemann, som jobber som Full Stack utvikler i DNV.  <i>Foto:  DNV</i>
BRATT LÆRINGSKURVE: – DNV har heldigvis en moderne teknologistack, som er godt dokumentert, samt et stort utviklermiljø der folk er flinke til å dele både tiden og domenekunnskapen sin, sier Ola Hagemann, som jobber som Full Stack utvikler i DNV.  Foto:  DNV

Han understreker hvor viktig det er at EIAPP-applikasjonen støtter en mest mulig sømløs prosess, og at så mye som mulig automatiseres.

– Vi har hatt veldig fokus på at det skal være en sømløs ende-til-ende-løsning. Vi har blant annet koblet tjenesten opp til Veracity-plattformen til DNV, og har en rekke andre komponenter vi gjenbruker, som for eksempel sikkerhets- og finanskomponenter. Akkurat det er veldig positivt med å utvikle ny programvare i DNV: Mye funksjonalitet finnes fra før av, som gjør at vi kan fokusere på å utvikle nye features, fortsetter Hagemann engasjert.

Hjelmseth skyter inn at EIAPP-prosjektet er en del av et stort produksjonssystem, og at det derfor er viktig at de webkomponentene vi lager passer inn i en større helhet.

– Flere av de webkomponentene vi lager skal også brukes i andre applikasjoner, så dette krever mye samarbeid på tvers av ulike team. Her kreves det at vi som jobber med design og samordner oss på tvers av forskjellige prosjekter.

Rom for eksperimentering

Vil du jobbe som softwareutvikler i DNV?

Ta kontakt her »

Hagemann var nyutdannet ingeniør med master i Fluidmekanikk og anvendt matematikk i 2014, og begynte for alvor med programmering som Python-utvikler hos sin forrige arbeidsgiver.

– Jeg liker godt å jobbe med industrirelaterte problemstillinger og komplekse domener. Det har vært en bratt læringskurve for å lære nye språk og teknologier det siste året, men heldigvis har DNV en moderne teknologistack, som er godt dokumentert, samt et stort utviklermiljø der folk er flinke til å dele både tiden og domenekunnskapen sin, understreker han.

Hjelmseth forteller at hun har hatt flere ulike roller i sin tid i DNV, blant annet prosjektleder og testleder.

– Jeg trives veldig godt her, og liker at DNV er et stort selskap med mange muligheter for varierte arbeidsoppgaver og utfordringer. DNV er en arbeidsgiver som bryr seg om sine ansatte og legger til rette for utvikling og læring.

Hjelmseth understreker at selskapet har et mål om å være ledende i den digitale transformasjonen av den maritime industrien, og at det kommer veldig mye spennende i tiden fremover.

– For å nå våre ambisiøse mål kreves det oppskalering, vekst og nyansettelser. For fire år siden var jeg eneste UX Designer på avdelingen, og nå er det sju av oss. Dette er en pågående prosess, og vi er stadig på jakt etter nye ansatte som kan hjelpe oss med å nå disse målene.

Les flere artikler fra DNV