Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Rigget for fremtiden med skyløsningen i Azure

Del

Vi hadde ikke klart oss uten spisskompetansen til rådgiverne i Crayon – og de Microsoft-ressursene Crayon bidro til å sikre oss i utviklingsløpet, forteller Silje Hansen, direktør for programvareutvikling i det Oslo- og Kristiansandsbaserte programvarehuset.  

Sikri er en av Norges ledende leverandører innen saksbehandling, dokumentforvaltning og arkivering. Vår ambisjon i alt vi gjør er å bidra til at våre kunder når sine målsettinger, sier Hansen. – Det gjør vi blant annet med vår mest populære løsning, Elements Cloud, sak- og arkivsystemet som blir brukt i store deler av offentlig sektor. Når våre løsninger ligger i front og kundene alltid jobber i siste versjon, er Sikri med å sikre fremtiden og bevare fortiden. 

Kompleks sårbarhet 

– Vårt utgangspunkt var det samme som for mange andre virksomheter som utvikler digitale løsninger for sine kunder; applikasjonene var opprinnelig programmert i en monolittisk struktur og de ble driftet i kundens eget onprem-miljø. Det la begrensninger på hvordan vi videreutviklet og leverte tjenestene og gjorde oss sårbare for feil og nedetid. 

For kundens del var mange av dem avhengig av et eget driftsmiljø eller en IT-partner og betalte enkeltvis over egne budsjetter for å installere releaser de 2-3 gangen i året vi lanserte nye versjoner. Både feilretting og «time to market» for mer omfattende funksjonalitet, kunne oppleves som tidkrevende og lang, i en verden der kravene til umiddelbar leveranse blir stadig større. 

– For oss fantes det egentlig ikke noe alternativ – og i dag, når vi er trygt etablert med Elements Cloud i et Azure-miljø, ser vi at det samme gjelder for mange kunder. Vi er godt i gang med migrasjonen, og selv om vi ikke presser noen, opplever vi at mange er godt forberedt og klare når muligheten for å lokalisere virksomhetskritiske løsninger et annet sted enn onprem åpner seg, forklarer Hansen. 

Avgjørende bistand fra Crayon og Microsoft 

Silje Hansen presenterer Elements Cloud, sak- og arkivsystemet som blir brukt i store deler av offentlig sektor.
Silje Hansen presenterer Elements Cloud, sak- og arkivsystemet som blir brukt i store deler av offentlig sektor.

– Da vi startet samarbeidet med Crayon hadde vi tatt beslutningen om å flytte ut i skyen og vi ønsket et Azure-basert miljø der infrastrukturen ble levert som kode. Vi skulle bygge om IT-plattformen og applikasjonene med containere og mikrotjenester, satt opp med blant annet Azure Kubernetes Services, driftet og lokalisert fra Norge, forteller Hansen. 

Kollega Robert Vabo, teamleder for plattform og sky fortsetter: – At vi var så tidlig ute gjorde hele prosjektet til en læringsprosess. Vi hadde allerede brukt tid og ressurser på å undersøke om det var mulig å realisere ambisjonene vi hadde med DockerEnterprise, men var nødt til å innse at det ikke lot seg gjøre. Da Microsoft åpnet datasenter på norsk jord, noe som er en forutsetning for mange av våre kunder som ikke kan lagre utenfor landets grenser, var dette en «gamechanger». Det åpnet opp for en Azure-basert løsning. 

Å realisere denne innenfor rammen av Microsoft sin skyløsning, var imidlertid heller ikke «plug and play». – Vi hadde neppe kommet i mål uten spisskompetansen til rådgiverne i Crayon – og de Microsoft-ressursene Crayon bidro til å sikre oss i utviklingsløpet. Teknisk kompetanse og serviceinnstilling har lagt grunnlaget for et samarbeid som har bragt oss hit vi er nå, forteller Robert Vabo. 

Godt rigget for fremtiden 

Samarbeidet med Crayon og Microsoft har gjort Sikri sin applikasjon robust, skalerbar og klar for fremtiden.
Samarbeidet med Crayon og Microsoft har gjort Sikri sin applikasjon robust, skalerbar og klar for fremtiden.

– I takt med at kundene nå migrerer ut i skyen leverer vi en mer stabil og mindre sårbar løsning, med kortere «time to market» og der oppgraderinger skjer løpende og uten driftsavbrudd. Kapasitet og skaleringsmuligheter har satt oss i stand til å håndtere økt aktivitet som følge av koronasituasjonen, fortsetter Silje Hansen. 

– Fra 3 releaser i året gjør vi nå kanskje 100 større og mindre endringer i uken, uten å ta ned løsningen. Vi har en stabil og sikker plattform som alltid håndterer variasjoner i kundenes aktiviteter. Og vi kommer til å fortsette å trekke på spisskompetansen til Crayon – og Microsoft når vi trenger det. 

– Et eksempel på hva vi får til i dag, som ville vært krevende i den forrige løsningen, handler om «Disaster Recovery». Én gang i måneden sletter Crayon hele utviklingsklusteret med en fullverdig versjon av Elements Cloud. Så bygger vi det opp igjen på noen timer, ved hjelp av runbooks og automatisering - og vi lærer noe nytt hver gang. Det å kjøre kriseøvelser i praksis er noe helt annet enn å ha kriseplaner liggende klare som kun virker i teorien.  

Les flere artikler fra Crayon