Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Slik skal Digdirs skyovergang løses 

Leder for Connect i Tietoevry Norge, Evi Seljevoll, ser fram til skysamarbeidet med Digitaliseringsdirektoratet. Foto: Tietoevry
Leder for Connect i Tietoevry Norge, Evi Seljevoll, ser fram til skysamarbeidet med Digitaliseringsdirektoratet. Foto: Tietoevry
Del

Pandemien har skapt mange utfordringer. Men den har også vist at det er mulig å raskt etablere nye teknologiske løsninger, som Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) gjorde i fjor vår.

– I mars 2021 kom Helse- og omsorgsdepartentet med en spesialbestilling. Det trengtes en påloggingsløsning for utlendinger der det gikk an å sjekke svaret på coronatester uten å ha norsk personnummer, forklarer Customer Executive i Tietoevry Herman Røvde.

Ved å sette sammen standardkomponenter i en skyarkitektur klarte Tietoevry og Digdir på få uker å bygge en velfungerende tjeneste. Fleksibiliteten i skyen bidro til at oppgaven kunne løses så raskt.

– De laget mikrotjenester og programmerte, vi satte opp plattformen. Dette er et tydelig eksempel på den høye endringstakten man må tilpasse seg, sier Røvde.

Direktoratet skal være regjeringens fremste verktøy for raskere og mer samordnet digitalisering av offentlig sektor. Tietoevry ble nylig valgt som partner for Digdir sin overgang til en skybasert arkitektur. Kontrakten har en verdi på inntil 160 millioner kroner.

– Vi ser frem til å levere en skalerbar og fleksibel plattform som støtter denne overgangen til sky, sier Evi Seljevoll, leder for Connect i Tietoevry Norge.

Stabil og kostnadseffektiv drift 

Avdelingsdirektør Frode Danielsen i Digdirs avdeling Fellesløsninger. 
Avdelingsdirektør Frode Danielsen i Digdirs avdeling Fellesløsninger. 

Den skybaserte driftsplattformen skal i første omgang driftes fra et norsk datasenter, samtidig som den klargjøres for framtidig drift i offentlig sky.

Ambisjonen er å flytte plattformen til Public Microsoft Azure etter hvert. 

Kontrakten som nå er inngått dekker i første omgang Digdir sitt behov knyttet til eID-området, som inkluderer samfunnskritiske løsninger som ID-Porten, Maskinporten og Kontakt- og reservasjonsregisteret. Videre er fellesløsningene eFormidling, ELMA og eInnsyn mulig å inkludere ved å ta ut opsjoner i avtalen.

– Valget om å ta tjenestene ut i skyen er forankret i vår IT-strategi og legger til rette for en stabil og kostnadseffektiv drift. I konkurransegrunnlaget stilte vi strenge krav til fremtidsrettet teknologi og høyt tjenestenivå, sier avdelingsdirektør Frode Danielsen i Digdirs avdeling Fellesløsninger.

Digdir ønsket en partner som kunne støtte prosessen med å oppnå blant annet stabil drift med høy oppetid, tilrettelegging for økt endringstakt og innovasjonsevne, kostnadskontroll, skalerbar ytelse og ny funksjonalitet.

– Tietoevry oppfyller kravene på en utmerket måte og kan samtidig levere forespurte løsninger og kompetanse til en konkurransedyktig pris, fortsetter Danielsen.

Bygger ny plattform 

Fleksibilitet, skalerbarhet, sikkerhet og innovasjon er stikkord for overgangen til sky. Overgangen vil både gjøre det lettere å videreutvikle eksisterende løsninger, og å sette opp nye.

Stabil drift, skalerbar ytelse og ny funksjonalitet var noe av det Digdir ønsket da de valgte Tietoevry som skypartner. <i>Foto:  Plattform</i>
Stabil drift, skalerbar ytelse og ny funksjonalitet var noe av det Digdir ønsket da de valgte Tietoevry som skypartner. Foto:  Plattform

Utgangspunktet er Tietoevrys hybride skyplattform. På toppen av denne legges det en containerorkestreringsplattform som Digdir kan benytte for raskt og smidig å kunne tilby nye tjenester.

– Vi er nå i ferd med å bygge denne plattformen, som skal stå ferdig til sommeren. Da kan mikrotjenester utvikles i containere og flyttes over til plattformen. Der orkestreres alle disse mikrotjenestene, som er i ulike stadier av utvikling og produksjon. Denne måten å arbeide på er en av fordelene ved moderne skyplattformer, forklarer Røvde.

Tietoevry har allerede samarbeidet med Digdir i flere år.

– Vi bistår med våre egne skyeksperter innen infrastruktur og utvikling. De går inn i Digdirs plattformteam og sitter sammen med dem som rådgivere.

Seljevoll poengterer at sikkerhet også er en viktig del av Digdir-kontrakten.

– Vi har lagt på et veldig godt overvåkningsverktøy og har kontroll med infrastruktur og brannmurer. Det gjør det mulig å raskt oppdage uregelmessigheter.

Selve datasenteret som benyttes er et av de mest moderne i Norden, med de beste sertifiseringer innen miljø og sikkerhet.

–  Vi har doble sett med datahaller, så hvis en site skulle bli slått ut er vi likevel oppe og går. Digdir stilte strenge krav til stabilitet og redundans, sier Røvde.

Framoverlent offentlig sektor 

 Den skybaserte driftsplattformen skal i første omgang driftes fra et norsk datasenter, for senere å flyttes til offentlig sky. Foto: Tietoevry
 Den skybaserte driftsplattformen skal i første omgang driftes fra et norsk datasenter, for senere å flyttes til offentlig sky. Foto: Tietoevry

Digitaliseringen av offentlig sektor i Norge har fått god fart. Blant de relativt nye tjenestene er eInnsyn, utviklet av Digdir og Oslo kommune i samarbeid. Digdir tilbyr tjenesten til alle offentlige etater og kommuner som ønsker å ta den i bruk.

– eInnsyn gir blant annet innsyn i ulike typer søknader, som barnehagesøknader og byggesøknader. Parallelt med at nye løsninger utvikles så kan stadig flere av disse knyttes opp mot hverandre. Kunstig intelligens gjør at maskiner i større grad kan brukes i saksbehandlingen, noe som vil kunne redusere behandlingstiden, sier Røvde.

– Det er spennende at vi som teknologiselskap med den forståelsen vi har kan koble teknologi med samfunnets behov. At offentlig sektor er såpass framoverlent letter hverdagen til både enkeltmennesker, selskaper og samfunnet som helhet, fortsetter han.

Seljevoll poengterer at mange både offentlige og private virksomheter har tatt kvantesprang de siste 5-6 årene.

– På toppen av alt har pandemien utfordret hvordan vi samhandler og satt ytterligere fart på digitaliseringen. En skystrategi bør ligge til grunn hvis man raskt skal kunne snu seg rundt og nå fremtidige mål.