Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Denne appen gjør kjøreturen enklere

Vegvesen trafikk-appen viser vei, og forteller om eventuelle utfordringer.
Vegvesen trafikk-appen viser vei, og forteller om eventuelle utfordringer.
Del

Det norske samfunnet er i stor grad avhengig av et trygt og fremkommelig veinett. Men fremkommeligheten kan vi ikke ta for gitt: Fjellovergangene er ofte stengt vinterstid, det kan være veiarbeid eller andre hendelser som fører til forsinkelser.

Fremkommeligheten kan imidlertid gjøres forutsigbar takket være dagens teknologier. 

 
 

For eksempel har Statens vegvesen nylig lansert en app kalt Vegvesen trafikk. Den samler opp store mengder data om norske veistrekninger, og gir deg som kjører, en oversikt over tilgjengelige ruter, status på disse, potensielle forsinkelser og mye annet. Appen er allerede lastet ned av over 70.000 brukere.

– Vi har ønsket å få ut bedre digitale kundetjenester til trafikantene. Spesielt til næringslivet, transportbransjen og yrkessjåførene, men også privatbilister som skal på påskefjellet, forteller Henrik Sartz, avdelingsdirektør, IT.

– Vi sitter på veldig mye data og informasjon som handler om veier, trafikkmeldinger, føreforhold og hendelser der ute. Vi har oversikt over veiarbeid, stengninger, ferger, rett og slett totalbildet på transportsystemet. Men dette har ikke alltid vært informasjon vi har gitt ut til trafikantene. Derfor begynte vi å se på kundebehovet, hva som trengs av tjenester, og vi startet å høste fra alle datakildene og sette dem sammen til gode tjenester for brukerne, sier han.

Sjekk ledige IT-stillinger i Vegvesenet »

I dialog med yrkessjåfører

Frode Kvam, Statens vegvesen.
Frode Kvam, Statens vegvesen.

Hans kollega, sjefsingeniør Frode Kvam, forteller også at det har tradisjonelt vært mindre fokus på å gi informasjon til yrkessjåfører, fordi man har tilbudt tjenester der det er volum. Men sjåførene frakter store verdier og er en viktig kundegruppe. Dette er i ferd med å endre seg med den nye appen.

– Vi har vært der hvor sjåførene er. Vi har vært og pratet med de som er på terminaler, med vareeierne, sett på hvordan veiarbeid utføres, hvordan driften er på vinteren, og satt oss inn i smertepunktene, sier Frode.

Og tilbakemeldingen har vært klar: En trafikkapp som løser behovene til transportbransjen, som kan vise hva som er rundt sjåføren, trafikkmeldinger, lovlig rute for tungbil, kamerabilder fra veinettet og tilgjengelige pauseplasser, for å nevne noe.

Henrik Sartz, Statens vegvesen. <i>Foto:  TUM Studio</i>
Henrik Sartz, Statens vegvesen. Foto:  TUM Studio

– Vi har også fokusert på spesifikke ting som høydebegrensninger, som er helt essensielt for tungbilsjåfører slik at de ikke kjører seg fast. Det handler om å gi dem en forutsigbarhet, slik at de vet at de kommer seg der de skal.

– Vi vil også løfte frem hvor sjåførene kan stoppe, da de er underlagt hviletid og har behov for å stoppe mye av tiden på jobb. Det er viktig for dem å vite hvor de kan gjøre det og hvilke fasiliteter de møter, forteller Frode Kvam.

Han presiserer at Vegvesenet skal tilby varsling til alle trafikanter, uansett som det er yrkessjåfører eller en familie på tur til hytta. Å få oppdaterte varslinger om stengte fjelloverganger, tunneler eller broer, over SMS eller via appen, er særlig relevant nå som mange skal på påskefjellet, for eksempel. 

Alle utfordringer i én app

Appen får inn data fra en lang rekke kilder, som blir presentert på en brukervennlig og oversiktlig måte. <i>Foto:  TUM Studio</i>
Appen får inn data fra en lang rekke kilder, som blir presentert på en brukervennlig og oversiktlig måte. Foto:  TUM Studio

Inne i Vegvesenets app kan sjåførene også slå opp webkamera eller data fra værstasjoner på strekningene de skal kjøre, slik at det er helt ukomplisert å sjekke forholdene i sanntid.

– Se for deg veien mellom Oslo og Bergen og ned mot fjordene. Den inneholder veldig mange av de smertepunktene som sjåførene kan møte på. Du skal ut av storbyen og møter rushtrafikken, du skal videre over fjellet og møter kolonne eller stengt vei, du kommer ut på Vestlandet og der er det tunnelvedlikehold, ledebilkjøring, omkjøringsveier, og så kommer du kanskje til en ferge som går på et bestemt tidspunkt, forklarer Henrik Sartz.

Last ned appen her (iOS) »

– Og som yrkessjåfør kan du kanskje ikke kjøre på alle veier, fordi det er vekt- eller høydebegrensninger. Så har du hviletidsbestemmelser. Det har vært utfordringsbildet vi har jobbet med: hvordan tilrettelegger vi for at sjåførene kan ta de bevisste valgene og får en forutsigbarhet, sier han.

Appen viser hva som skjer i et kart, og brukerne kan tegne rute både som privatbilister eller yrkessjåfører. Det blir tatt hensyn til ulike typer veier, og brukerne kan få varslinger fra spesifikke områder de har valgt selv.

– Det som skiller vår app fra andre løsninger er varslingene. Du kan selv definere et område du vil at appen skal varsle deg om stengt vei. Vi har også SMS-varsling på 200 stengningsutsatte strekninger i dag, og disse strekningene vil også bli integrert i appen, sier Frode.

Enorme mengder data

Webkamera som viser en fjellovergang.
Webkamera som viser en fjellovergang.

Det hele handler i stor grad om alle data som Vegvesenet sitter på. Alt om hvordan infrastrukturen og veinettet ser ut, alle de dynamiske dataene, trafikkmeldinger, informasjon fra webkameraer og værstasjoner og data om den fysiske infrastrukturen, slik den er dokumentert i Nasjonal vegdatabank (NVDB).

Alt dette har lenge vært tilgjengelig, men initiativet nå er å høste av dataene, analysere og koble det sammen, og levere verdi ut til trafikantene på veien gjennom Vegvesen trafikk-appen og web.

Last ned appen her (Android) »

Og det er rom for flere spennende tjenester, bedre utnyttelse av datagrunnlaget, og enda bedre løsninger. Derfor trenger Vegvesenet flere kreative IT-mennesker. Mennesker som er vant til å jobbe smidig og tverrfaglig:

– Vi har team som er satt opp for å levere på felles mål, og levere på innsikt, analyse og kompetanse i et kundeperspektiv. Dette kan man dra videre ut til andre områder i Vegvesenet, for eksempel driften av veinettet, det å planlegge hvor veiarbeid skal gjennomføres, stengninger og omkjøringer, når man skal stenge en vei, varslinger, og selve trafikkstyringen, forklarer Frode.

Han nevner også at Vegvesenets utviklere jobber på en intern skyplattform basert på Kubernetes og at det jobbes godt med å utvikle plattform og verktøy for en stadig bedre utviklerhverdag.

Trenger nye, dyktige hoder

Vegvesenet jobber med tverrfaglige team, og er veldig opptatt av kundeinnsikt og brukertest, før utvikling og koding. <i>Foto:  TUM Studio</i>
Vegvesenet jobber med tverrfaglige team, og er veldig opptatt av kundeinnsikt og brukertest, før utvikling og koding. Foto:  TUM Studio

Henrik Sartz forteller at Vegvesenet er i en aktiv rekrutteringsfase. De ser etter mennesker med teknologikunnskap, men som også gjerne vil forstå og kombinere egen kunnskap med forståelse av Vegvesenets spennende fagdomener. Det er viktig å få teknologi og fag tettere sammen, og på denne måten videreutvikle og skape gode, digitale tjenester.

– Det er utrolig mange kompetanseområder vi trenger folk til: alt fra arkitektur, til test, utviklingsressurser, design, alt innenfor analyse og forretningsutvikling. Det er en hel rekke nye kompetanseområder som vokser fram i kjølvannet av denne måten å jobbe på, sier Henrik.

– Det å jobbe med utvikling i Vegvesenet handler i stor grad om å få frihet innen gitte rammer til å løse et oppdrag. Vi dyrker en kultur for autonomitet, der vi har en overordnet produktstrategi, en klar retning for hvor vi skal gå, og hva vi skal prøve å oppnå. Veien dit består av mange valg og det må en produkteier i stor grad ta ansvar for, selvfølgelig i tett samspill med teamene.

– I den forbindelse har vi blant annet nylig lansert en egen produkteierskole, som er en arena for faglig påfyll og utforskning av nye metoder og verktøy sammen med andre produkteiere på tvers av Vegvesenet. Rom for læring og egenutvikling er helt sentralt. Det å jobbe her handler også om å bli gitt muligheten til å kunne sette sitt preg og påvirke hvordan ting blir. Ikke bare levere på bestilling. Det synes folk er veldig motiverende, avslutter Frode Kvam.

Vil du jobbe med IT i Statens vegvesen? »

Les flere artikler fra Statens vegvesen