11.000 må gå i Ericsson

På møter mellom konsernledelsen og fagforeningene ble det mandag klart at 11.000 av Ericssons 104.000 ansatte berøres av nedskjæringer i bedriften. Det er ennå ikke klart i hvor stor grad tiltakene berører ansatte i Norge.

Informasjonssjef i Ericsson i Norge, Anne Rød, sier til digi.no at bedriften sammen med de ansatte nå skal gjennomgå virksomheten i Norge med tanke på å gjennomføre tiltak som støtter opp under Ericsson-ledelsens varslede planer.

Rød kan ikke si noe om gjennomgangen vil føre til oppsigelser i Norge, men minner om at lignende tiltak som Ericsson-konsernet nå gjennomfører tidligere er varslet av alle de store industrigigantene innenfor teleleverandørbransjen. Disse inkluderer Lucent, Alcatel, Siemens og Nortel.

I en pressemelding fra Ericsson-konsernet heter det at Ericsson skal ha rundt 93.000 ansatte i løpet av to år, noe som vil gi besparinger på tre milliarder kroner hvert år etter at tiltakene er gjennomført. Vel 3.300 ansatte i Sverige mister jobben, blant annet de siste 600 ved fabrikken i Norrköping som nå avvikles helt, etter at 1.400 mistet jobben i 1997.

Ifølge pressemeldingen er omstillingsprosessen nødvendig med bakgrunn i den raske teknologiske utviklingen. Av de 3.300 svenske arbeidsplassene som berøres er 400 stillinger innenfor produktutvikling, 2.100 innenfor produktservice og 800 innenfor salg og administrasjon. Dette betyr ifølge selskapet ikke at 3.300 sies opp, siden ansatte i flere av stillingene kan få jobb i andre deler av konsernet.

- Den teknologiske utviklingen påvirker hele vår globale virksomhet fra utvikling til installasjon og vedlikehold. Dette stiller store krav til alle våre ansatte. Ericsson vil sette i gang tiltak for å hjelpe dem som påvirkes av omstillingen, sier Ericssons konsernsjef, Sven-Christer Nilsson.

Til toppen