12.000 i bot til Propaganda-journalist

Statsadvokaten mener det bevist at Propaganda-journalist Henrik Steen ringte Innherred Sykehus under falskt navn for å finne ut hvem som er far til Marit Arnstads barn. Dermed ble det et forelegg på 12.000 kroner.

Statsadvokaten mener å ha gode nok beviser på at det var journalist Henrik Steen som ringte Innherred Sykehus i august 1999.

Personen som ringte utga seg for å være "Dr. Calmeyer" ved Rikshospitalet i Oslo, og prøvde å få ut opplysninger om hvem som er far til daværende statsråd Marit Arnstads barn.

"Dr. Calmeyer" ville ha opplysninger om fødselen, og spurte blant annet etter telefonnummeret til barnefaren, skriver Adresseavisen.
Steen har sluttet i bransjebladet Propaganda, og hevder fortsatt han ikke er identisk med den som utga seg for å være Dr. Calmeyer, selv om han "vet hvem det var som ringte". Det var en jordmor ved sykehuset som avslørte løgnen, ved å be om å få ringe "Calmeyer" tilbake. Telefonnummeret hun fikk oppgitt tilhørte Steen.


- Hvis han ikke vedtar forelegget vil saken blir oversendt retten til behandling, sier statsadvokat Jan Henrik Dahle til Adresseavisen.

Propaganda ble sterkt kritisert etter avsløringen, og sykehusdirektøren mente dette var et av de groveste overtramp hun hadde opplevd, skriver avisen.

Til toppen